Новости Студентски профил Moodle
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ 3

Образовање је кључна основа за сигурну будућност.

Примењена економија и финансије

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ

Образовање је кључна основа за сигурну будућност.

Примењена економија и финансије

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ 2

Образовање је кључна основа за сигурну будућност.

Примењена економија и финансије

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ 3

Образовање је кључна основа за сигурну будућност.

Примењена економија и финансије

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ 3
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ 2
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ 3

Економија и финансије

Реч економија потиче од грчких речи: oikos (управљање кућом, домаћинством) и nomos (правило). Финансије су наука и уметност управљања новцем. Економија и финансије представљају научно стручни приступ управљања ограниченим ресурсима (економија) уз инвестиције а потом и зараду од уложеног (финансије). Овај студијски смер ће омогућити да разумете како функционишу законитости

приликом коришћења ограничних ресурса у циљу постизања максималне ефективности уз минималне трошкове. Научићете како функционишу берзе и финансијска тржишта, на који начин банке емитују новац у привреди и под којим условима одобравају кредите, зашто је инфлација незаобилазна појава у свакој земљи и које су основне одлике и циљеви међународне размене.

Циљ, мисија, визија

Циљ основних академских студија програма Економија и финансије обухвата стицање знања из области макро и микро економије, националне и међународне економије, пословне финансије, банкарство, осигурање, финансијско рачуноводство, ревизија.

Студијски програм обезбеђује знања из специјалистичких дисциплина за које се студент опредељује на завршној трећој години основних академских студија. Студент се опредељује за један од два понуђена модула. Поред стандардних предмета, изабрани модул садржи четири додатна предмета.

Могућност запошљавања

Економисти могу бити запослени у најразличитијим производним и друштвеним делатностима. Могу учествовати у процесима економске анализе и инвестиционих планирања, формулисања развојних економских стратегија, руковођењу финансијским аналитикама и управљању ревизорским сектором.

Навршени студенти су оспособљени за обављање послова у приватном и јавном сектору, у спољнотрговинским фирмама као и у међународним финансијским институцијама.

Модул 1

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ - БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ

Модул Банкарство и осигурање се изучава кроз четири студијска предмета: Финансијска и актуарска математика, Банкарство, Осигурање и Електронско пословање. Принцип рада на изборном модулу конципиран је кроз предавања, анализе и студије случаја, групне дискусије, тестове знања, практичне задатке и семинарске радове. Теоријска и практична знања на овом модулу оспособиће студенте у области: финансијских трансакција са циљем осигурања капитала, руковођења различитим моделима кредита, креирања статистичке процене финансијске неизвесности...

Банкарство и осигурање

Сазнај више

Модул 2

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ - РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

Модул Рачуноводство и ревизија се изучава кроз три студијска предмета: Финансијско рачуноводство, Ревизија, Рачуноводствена регулатива и МРСИ, и практични део наставе кроз предмет Виртуелно предузеће. Принцип рада на изборном модулу конципиран је кроз: предавања, тестове знања, студије случаја, групне дискусије, поливалентне вежбе, рад у програмским пакетима, симулацију и виртуелизацију пословних функција. Теоријско-практична настава оспособљава студенте да: руководе оперативним финансијским евиденцијама; савладају технике и методе екстерне ревизије; темељно надограде знања о националној/међународној рачуноводственој регулативи и ревизији...

Рачуноводство и ревизија

Сазнај више

УПИС 2024

Буди корак испред
своје генерације!

Сазнај више о погодностима.

Оствари повлашћене цене школарина.

Резервиши свој термин обиласка факултета.

Упиши Факултет уз помоћ МЕФ уписног тима.

Попуни е-пријаву и сазнај све на једном месту

1.
2.
3.
4.
Правилник о заштити података о личности (Сазнај више >>)

5.

Сазнај више о МЕФ-у

МЕФ ФАКУЛТЕТ - УПИС

Сазнај више

Упис 2024

МЕФ ФАКУЛТЕТ - PRELASCI

Сазнај више

Преласци

МЕФ ФАКУЛТЕТ - МЕФ EDU TV

Сазнај више

МЕФ EDU TV

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНТЕРНЕТ СТУДИЈЕ

Сазнај више

Online платформа за учење

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ЗАШТО МЕФ?

Сазнај више

Зашто МЕФ

МЕФ ФАКУЛТЕТ - КОМЕНТАРИ СТУДЕНАТА

Сазнај више

Коментари студената

МЕФ ФАКУЛТЕТ - MEF LIFESTYLE

Сазнај више

МЕФ Lifestyle

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПОГОДНОСТИ

Сазнај више

Погодности

Звање: Економиста / 180 ЕСПБ

Трајање студија: 3 године

Опис предмета

I година

 • Макроекономија
 • Основе статистике
 • Енглески језик 1
 • Микроекономија
 • Рачуноводство
 • Економика предузећа
 • Пословно право
 • Италијански језик 1

II година

 • Организација предузећа
 • Квантитативне методе
 • Организационо понашање и корпоративна безбедности
 • Национална економија
 • Пословне финансије
 • Енглески језик 2
 • Информациони системи
 • Италијански језик 2

III година

 • Економија агробизниса
 • Пословна етика
 • Међународна економија

Модул 1: Банкарство и осигурање

 • Финансијска и актуарска математика
 • Банкарство
 • Осигурање
 • Електронско пословање

Модул 2: Рачуноводство и ревизија

 • Финансијско рачуноводство
 • Ревизија
 • Рачуноводствена регулатива и МРСИ
 • Виртуелно предузеће