Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

АктивностиИновациони центар

МЕФ иновациони центар

Јеврејска 24/I,
11000 Београд, Србија
Радно време: радним данима 9-17 h
Информације и пријава
Александар Брзаковић - Менаџер за иновације и брендирање факултета:
inovacionicentar@mef.edu.rs

Циљеви и задаци Иновационог центра:

  1. Окупљање заинтересованих грађана и правних лица ради промовисања проналазака, научног и иновативног стваралаштва.
  2. Оснивање едукативних и иновационих радионица која у већини окупља младе креативне људе ради истраживања, експерименталних мерења, развоја, реализације, примене и пласмана иновационих пројеката (проналазака и индустријског дизајна).
  3. Сарадња са домаћим и иностраним институцијама, Универзитетима, Институтима и другим организацијама ради заједничког истраживања, експерименталних мерења, развоја, реализације, примене и пласмана иновација.
  4. Подршка и стимулисање младих талената на реализацији идеја и пројеката, усавршавању и промовисању њиховог стваралаштва. Стручно усавршавање у области природних и техничких наука и др.

МЕФ ПРОЈЕКТИ

Virtual Design - Projection mapping

Александар Брзаковић

Projection mapping on building - Belgrade

Александар Брзаковић

Hologram Pyramid

Александар Брзаковић

Роботика - МЕФ факултет

Лука Илић


Ради реализације циљева Иновациони центар своје активности усмерава на:

Реализација научно-истраживачких, иновационих програма и пројеката из техничких, природних, друштвених и хуманистичких наука, у земљи и иностранству.

Посебна пажња усмерава се на реализацију пројеката из области екологије – заштита животне средине (вода, ваздух, земљиште, бука и рециклажа) и енергетике.

Стручно оспособљавање и усавршавање, првенствено младих генерација, младих талената, студената МЕФ-а и других заинтересованих лица путем организовања тематских и популарних састанака, скупова и презентација, научних и стручних расправа, саветовања, семинара, курсева, сајмова, изложби и других облика едукације у земљи и иностранству.

Прикупљање, обраду и на погодан начин представљање савремене стручне и научне литературе, која се односи на примену иновативних пројеката из бројних области које доприносе побољшању привреде и друштва.

Организовање и учешће у раду конгреса, конференција, стручних и научних скупова и радионица, сајмова и изложби, тематских саветовања, трибина, и округлих столова, и чињење доступним јавности њихових резултата, гледишта и ставова, у земљи и иностранству.

Израду, објављивање и јавну презентацију публикација (гласила, часописа, књига, студија, зборника радова, каталога, плаката и др.), графичких и видео материјала, иновационих пројеката.

Остваривање и унапређење сарадње са другим Иновационим центрима, Факултетима, Институтима, компанијама, удружењима и организацијама у земљи и иностранству које се баве истом или сродном делатношћу.

У циљу реализације послова Иновациони центар учествује у међународним истраживачким пројектима и програмима, и на међународним састанцима и скуповима.