Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ФакултетФакултет за 21 век

MEF Fakultet - clanci

МЕФ ФАКУЛТЕТ

ФАКУЛТЕТ ЗА 21. ВЕК

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА БУДУЋНОСТ

Класичне претпоставке о образовању се базирају на предавањима која по правилу трају од 45-60 минута, и тај систем рада влада у школским установама широм света већ дуже време. У таквом систему се од предавача захтева да извршавају своје планове предавања по строго утврђеном наставном плану и програму (силабусу), при чему се недовољно води рачуна о томе да ли је студент у потпуности схватио лекцију пре завршетка часа, јер је предвиђено време истекло.

Једноставно, ученици долазе у образовну институцију да уче, а предавачи долазе да предају. Образовне институције настоје да припреме младе људе за рад. Са друге стране, компаније се жале да запошљавају људе без основних вештина, као што су способност за решавање проблема, креативност, тимски рад и управљање временом. Зато се све чешће корпорације обраћају образовним институцијама и министарствима образовања са захтевом да се студенти у образовним институцијама припреме за будућа радна места.

Промене у политици, економији, технологији, климатске промене... из године у годину постају све драматичније. Занимања која су данас (2017. године) најтраженија, нису ни постојала пре 15-20 година. Звучи апсурдно, али убрзани развитак тражи образовање младих људи за послове који још не постоје и коришћење технологија које још нису ни измишљене. Другим речима, тражи се образовање које ће управо креирати нове послове и нове технологије.

Док једни сматрају да је образовање сувише важно да би се њиме експериментисало, други сматрају да је образовање превише важно да би остало искључено из тих промена. Образовне институције које настоје да прилагоде образовање захтевима времена, чини се, још увек су у мањини. Једна од образовних институција која је схватила неопходност увођења иновација у образовању је Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије – МЕФ. Овде представљамо неке од основних иновација и метода рада које МЕФ примењује у пракси.

УЧИНИТИ ДОСТУПНИМ ЛЕКЦИЈЕ
КАДА ТО СТУДЕНТИМА НАЈВИШЕ ОДГОВАРА

Са правом се може поставити питање зашто ограничити учење лекције на час од 45 минута, а не омогућити студентима да више пута одгледају снимљено предавање и тако схвате лекцију у потпуности. Другим речима, уместо да се предавање одвија унутар четири зида факултетске слушаонице, зашто се не би омогућило да студент предавање одгледа у својој соби, или чак у парку на клупи. Многи млади људи имају паметне телефоне, таблете и остале врсте рачунара, па зашто не дозволити да их користе као помагала при учењу?

На МЕФ-у студенти могу користити мобилни телефон, таблет и остале врсте рачунара, не само за слушање предавања, већ и за полагање колоквијума или испита.

На тај начин се студентима даје могућност да одлуче како и када ће најбоље искористити понуђене ресурсе, да би на најбољи начин испунили своје циљеве учења. Ово не подразумева да студенти не треба да долазе на предавања која се одвијају на факултету. Напротив, таква предавања су незаменљива. Али, овим се омогућава студентима који су из различитих разлога спречени да присуствују предавањима (услед болести, запослености, живљења у другом граду и сл.) да имају потпуно равноправан статус са осталим студентима, а онима који желе да поново на исту тему чују живу реч професора, то учине неограничени број пута. При томе, предавачи подржавају студенте током тог процеса и непосредно прате њихово ангажовање и напредак.

DLS / Distance learning system

СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ

Полазећи од значаја флексибилног персонализованог учења, у савременом свету се користе најновија технолошка достигнућа и традиционално учење се трансформише у онлајн учење, помоћу кога се знање преноси путем интернета (учење на даљину). Тиме се добија време за вођење дискусија, испитивање и практичну примену стечених знања и вештина уз максимизирање интеракције студент – наставник. Дигитална технологија омогућава предавачима да прате напредак студената све време, без трошења времена на евиденцију – јер то ради електронски систем. Сваком студенту се омогућава да се, сходно персонализованом плану, укључи у предавања, пројекте, семинаре, мале дискусионе групе, израду задатака, заједничко решавање проблема и један-на-један сесије са предавачима и својим колегама.

Факултет МЕФ је акредитован за учење на даљину. Дигитална технологија осигурава да студенти без обзира на то колико су физички удаљени од факултета, континуирано уче и напредују, чиме сваки студент може постићи максимум.

Коришћење технологија које студенти добро познају (интернет, социјалне мреже, online chat, e-mail….) може помоћи бољој размени информација, подстицању дебата и постављању питања од стране студената који имају недостатак поверења у вербалне расправе, или имају страх да јавно поставе питања. На овај начин се и ојачава однос између студента и професора. Једном речју, интеграцијом технологија у учење, образовна институција се може боље интегрисати у животе студената, односно студенти ће бити више ангажовани у учењу унутар и изван образовне институције.

МЕФ студије на даљину

СТИЦАЊЕ ЗНАЊА И ВЕШТИНА
ПРИМЕНЉИВИХ У ПРАКСИ

Мисија МЕФ-а, као савремене иновативне образовне институције, је потрага за знањем, а не само пренос знања. Оспособљавање студената за креирање идеја, а не само учење чињеница, су савремени захтеви високог образовања. Улога предавача није више да само пренесе знање, већ да активно води студенте кроз градиво, дискутује са њима и, наравно, измери њихов напредак. Зато су часови подељени на учење, дискусију, истраживање и експериментисање. Системом едукације на МЕФ-у је заокружен цео образовни циклус: објасни, покажи и практично уради.

У том процесу је од фундаменталног значаја рад у виртуелном предузећу, кроз који се студенти практично оспособе за рад у свим фазама пословног циклуса. У виртуелном предузећу студенти науче како се креира пословна идеја, формира предузеће, израђује бизнис план, финансира, организује, воде пословне књиге, тј. успешно послује. Тако стечено знање студенти даље утврђују кроз студентску праксу, коју остварују у најбољим домаћим и страним институцијама, чиме омогућавају себи запослење одмах по дипломирању. Студенти МЕФ-а имају прилику да и кроз различите активности стекну праксу и на самом факултету. Студенти су током студирања под будним оком ментора, који их води кроз студије и помаже у раду.

СТУДЕНТ – ПРЕДАВАЧ
(ПРЕЗЕНТЕР) НА МЕФ-У

У традиционалном систему образовања посао предавача је резервисан за професоре. Међутим, Давање прилике студентима да имају активну улогу у презентацији лекција на МЕФ-у је дало изванредне резултате.. Студенти имају природан осећај шта је њиховим колегама занимљиво, и на тај начин делују као ефикасни предавачи. Да би реализовали активност „студент-предавач”, студенти не само да морају да савладају и разумеју лекцију, већ морају и да размишљају о томе како ће лекцију представити на начин који ће бити незабораван њиховим колегама, што их подстиче да мисле дубље о материјалу и значајно повећава њихово самопоуздање и комуникационе вештине.

ДАВАЊЕ ШАНСИ ОСОБАМА
СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Када се помене термин „особа са посебним потребама“, обично се мисли на особе са одређеним хендикепом. На МЕФ-у се јако води рачуна о таквим особама и улаже труд да се у потпуности уклопе у средину и савладају градиво као и сви остали студенти. Међутим, под „особом са потребним потребама“ се могу подразумевати и особе које имају амбиције и захтеве изнад просечних. Традиционално (конвенционално) образовање не оставља довољно простора за бављење таквим студентима.

На МЕФ-у најталентованији студенти добијају шансу да се укључе у пројекте, научне конференције, процес наставе и да тако искажу сав свој таленат.

Писање радова од стране студената и њихова презентација на научним конференцијама је уобичајена пракса МЕФ-а. Укључењем младих људи у спровођење пројеката даје им се шанса да се науче тимском раду, управљању временом и осталим ресурсима, да спроводе истраживања унутар или изван факултета, креирају идејно решење, или направе производ професионалног квалитета и јавно га представе својим колегама, родитељима или широј јавности. Тиме шаљу поруку осталим студентима да су учење и стицање вештина важне претпоставке за решавање проблема у пракси.

ПРЕДАВАЧИ КОЈИ УЧЕ
(КОНСТАНТНО СЕ УСАВРШАВАЈУ)

MEF Fakultet za 21. vek

Од младих људи се у 21. веку захтева да буду спремни на константно учење и усавршавање. Али да би студенти били добри и предавачи треба да буду добри. Најефикасније је инспирисати друге сопственим позитивним примером. Моћ образовања се најбоље може доказати константним радом на увећању сопственог знања. Најинспиративнији предавачи су они који су страствени у учењу, који су узбуђени када су њихови студенти способни да одговоре на њихове захтеве, који стално имају нове идеје, који стално осавремењавају студијски програм, литературу, пишу и објављују научне радове, сарађују са другим предавачима и професионалцима и проширују своја размишљања о образовању.

ПРОВЕРА ЗНАЊА
(ШТА ЈЕ ВАЖНО МЕРИТИ)

Начин и критеријуми оцењивања студената зависе од начина њихове едукације на факултету. Ако су предавања била само теоријска, таква ће бити и питања. Међутим, од образовања у 21. веку се захтева процена способности студената да добро раде у тимовима, користе иницијативу, решавају проблеме и буду креативни. Поред тога шта и како оцењивати, важно је и колико често оцењивати. Најбоља процена је континуирана процена знања. Добри предавачи процењују своје студенте све време, свесни да има студената који схватају брзо, али и оних којима је потребно више времена да савладају градиво.

МЕФ студије на даљину

На МЕФ-у се примењује најсавременији концепт оцене студената, базиран на континуираној провери знања (израда тестова после сваког предавања и сл.) и вредновању свих активности студената. Студенти континуираном активношћу сакупљају потребне бодове и активно утичу на оцену. Студент пре испитног рока има информацију о постигнутом резултату (оствареној оцени) коју може да коригује на усменом испиту. Предност овог савременог приступа је остварење максималног учинка студента, уз елиминисање стреса.

Коришћењем електронских тестова се обезбеђује објективност и аутоматска информисаност студента о оствареним резултатима. Истраживања су показала да је овај начин оцењивања веома ефикасан, јер су студенти који су учествовали у таквом моделу бодовања имали бољи просек од студената који су оцењивани на традиционалан начин.

blank

Ваннаставне активности


Повезане странице