Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ФакултетФакултет за 21 век

МЕФ ФАКУЛТЕТ

ФАКУЛТЕТ ЗА 21. ВЕК


ОБРАЗОВАЊЕ ЗА БУДУЋНОСТ

Класичне претпоставке о образовању се базирају на предавањима која по правилу трају од 45-60 минута, и тај систем рада влада у школским установама широм света већ дуже време. У таквом систему се од предавача захтева да извршавају своје планове предавања по строго утврђеном наставном плану и програму (силабусу), при чему се недовољно води рачуна о томе да ли је студент у потпуности схватио лекцију пре завршетка часа, јер је предвиђено време истекло.

МЕФ факултет - Факултет за 21. век - Диплома
МЕФ факултет - Факултет за 21. век - Ходник Факултета

Једноставно, ученици долазе у образовну институцију да уче, а предавачи долазе да предају. Образовне институције настоје да припреме младе људе за рад. Са друге стране, компаније се жале да запошљавају људе без основних вештина, као што су способност за решавање проблема, креативност, тимски рад и управљање временом. Зато се све чешће корпорације обраћају образовним институцијама и министарствима образовања са захтевом да се студенти у образовним институцијама припреме за будућа радна места.

Промене у политици, економији, технологији, климатске промене... из године у годину постају све драматичније. Занимања која су данас (2020. године) најтраженија, нису ни постојала пре 15-20 година. Звучи апсурдно, али убрзани развитак тражи образовање младих људи за послове који још не постоје и коришћење технологија које још нису ни измишљене. Другим речима, тражи се образовање које ће управо креирати нове послове и нове технологије.

Док једни сматрају да је образовање сувише важно да би се њиме експериментисало, други сматрају да је образовање превише важно да би остало искључено из тих промена. Образовне институције које настоје да прилагоде образовање захтевима времена, чини се, још увек су у мањини. Једна од образовних институција која је схватила неопходност увођења иновација у образовању је Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије – МЕФ. Овде представљамо неке од основних иновација и метода рада које МЕФ примењује у пракси.


УЧИНИТИ ДОСТУПНИМ ЛЕКЦИЈЕ
КАДА ТО СТУДЕНТИМА НАЈВИШЕ ОДГОВАРА

С правом се може поставити питање зашто ограничити учење лекције на час од 45 минута а не омогућити студентима да неколико пута одгледају снимљено предавање и тако употпуне своје знање о лекцији у потпуности. Другим речима, уместо да се предавање одвија унутар четири зида факултетске слушаонице, зашто се не би омогућило да студент предавање одгледа у својој соби или у природи. Многи млади људи имају паметне телефоне, таблете и остале врсте рачунара, па зашто не дозволити да их користе као помагала при учењу?

На МЕФ-у студенти могу користити мобилни телефон, таблет и остале врсте рачунара, не само за слушање предавања, већ и за полагање колоквијума или испита.

На тај начин се студентима даје могућност да одлуче како и када ће најбоље искористити понуђене могућности, да би на најквалитетнији начин испунили своје циљеве учења. Ово не подразумева да студенти не треба да долазе на предавања која се одржавају на факултету. Напротив, таква предавања су незаменљива. Али, овим се омогућава студентима који су из различитих разлога спречени да присуствују предавањима (услед болести, запослености, живот у другом граду и сл.) да имају потпуно равноправан статус са осталим студентима а онима који желе поново да чују живу реч професора на исту тему, то учине неограничени број пута. При томе, предавачи подржавају студенте током тог процеса и непосредно прате њихово ангажовање и напредак.


DLS / Distance learning system
СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ

Полазећи од значаја флексибилног персонализованог учења, у савременом свету се користе најновија технолошка достигнућа и традиционално учење се трансформише у online учење, помоћу кога се знање преноси путем интернета (учење на даљину). Тиме се добија додатно време за вођење дискусија, испитивање и практичну примену стечених знања и вештина уз максимизирање интеракције студент – професор. Дигитална технологија омогућава предавачима да констатно прате напредак студената, без трошења времена на евиденцију – јер то ради електронски систем. Сваком студенту се омогућава да се, сходно персонализованом плану, укључи у предавања, пројекте, семинаре, мале дискусионе групе, израду задатака, заједничко решавање проблема и један-на-један сесије са предавачима и својим колегама.

МЕФ факултет - Факултет за 21. век - DLS - Студије на даљину - Slideshow


ВИДЕО ПРЕДАВАЊА

Сазнај више
Факултет МЕФ је акредитован за учење на даљину. Дигитална технологија осигурава да студенти без обзира на то колико су физички удаљени од факултета, континуирано уче и напредују, чиме сваки студент може постићи максималне резултате. Технолошки напредак треба искористити као фактор који не компликује него поспешује функционисање.

Коришћење технологија које студенти добро познају (интернет, социјалне мреже, online chat, e-mail….) може помоћи бољој размени информација, подстицању дебата и постављању питања од стране студената који имају страх од јавног наступа или пак да им омогући да добију додатно време у циљу конципирања питања. На овај начин се ојачава однос између студента и професора. Интеграцијом технологија у процес учења, образовна институција се може на бољи начин приближити сваком појединцу, односно студенти ће бити више посвећени учењу и унутар и изван образовне институције

Сазнај више

МЕФ факултет - Факултет за 21. век - DLS - Learning

СТИЦАЊЕ ЗНАЊА И ВЕШТИНА
ПРИМЕНЉИВИХ У ПРАКСИ

Мисија МЕФ-а, као савремене и иновативне образовне институције, је потрага за знањем а не само пренос знања. Оспособљавање студената за креирање идеја а не само репродуковање чињеница, јесу савремени захтеви високог образовања. Улога предавача није само да пренесе знање, већ да активно води студенте кроз градиво, дискутује са њима и оцењује њихов напредак. Зато су часови подељени на учење, дискусију, истраживање и експериментисање. Системом едукације на МЕФ-у је заокружен цео образовни циклус: објасни, покажи и практично уради.

МЕФ факултет - Факултет за 21. век - Центар за каријерно вођење МЕФ факултет - Факултет за 21. век - Центар за каријерно вођење

У том процесу је од фундаменталног значаја рад у виртуелном предузећу, кроз који се студенти практично оспособе за рад у свим фазама пословног циклуса. У виртуелном предузећу студенти науче како се креира пословна идеја, формира предузеће, израђује бизнис план, финансира, организује, воде пословне књиге, тј. успешно послује. Тако стечено знање студенти даље утврђују кроз студентску праксу, коју остварују у најбољим домаћим и иностраним институцијама, чиме омогућавају себи запослење одмах након дипломирања. Студенти МЕФ-а имају прилику да кроз различите активности стекну праксу и на Факултету. Студенти су током студирања под будним оком ментора, који их води кроз студије и помаже у раду.


СТУДЕНТ – ПРЕДАВАЧ (ПРЕЗЕНТЕР) НА МЕФ-У

У традиционалном систему образовања посао предавача је резервисан за професоре. Међутим, пружање прилике студентима да имају активну улогу у презентацији лекција на МЕФ-у даје изванредне резултате. Студенти имају природан осећај шта је њиховим колегама занимљиво и на тај начин делују као ефикасни предавачи. Да би реализовали активност „студент-предавач”, студенти не само да морају да савладају и разумеју лекцију, већ морају и да размишљају о томе како ће лекцију представити на начин који ће бити интересантан њиховим колегама, што их подстиче да више времена посвете промишљању о материјалу што значајно повећава њихово самопоуздање и комуникационе вештине.

МЕФ факултет - Факултет за 21. век - Студент у центру пажње - Slideshow

ШАНСА ЗА СВЕ

Особе са инвалидитетом имају идентичне потребе као и особе које немају физичке или менталне баријере, само те потребе морају да задовоље на посебан начин. Друштво и институције су најодговорније за адекватно уклапање особа са инвалидитетом у средину, колектив, систем образовања и пословне процесе. На МЕФ-у се посебна пажња усмерава на уважавање права и потреба свих категорија студената.

Особе које имају амбиције и захтеве изнад просечних такође су сегмент око којег се Факултет константно ангажује. Традиционално образовање не оставља довољно простора за бављење студентима чије су потребе напредније у односу на конвенционалне. Иновациони центар на МЕФ-у пропагира научно – истраживачке ангажмане са циљем остварења прогресивних иновативних пројеката.

На МЕФ-у најталентованији студенти добијају шансу да се укључе у пројекте, научне конференције, наставне процесе и да на тај начин остваре своје потенцијале док су још у процесу студирања.

МЕФ факултет - Факултет за 21. век - Шанса за све

Студентске презентације стручних радова на научним конференцијама је уобичајена пракса МЕФ-а. Укључивањем младих људи у спровођење пројеката, пружа се шанса да студенти учествују у тимском раду, управљању временом и осталим ресурсима, да спроводе истраживања унутар или изван факултета, креирају идејно решење, или направе производ професионалног квалитета и јавно га представе својим колегама, родитељима или широј јавности. На тај начин, шаљу мотивациону и конструктивну поруку осталим студентима да су учење и стицање вештина важне претпоставке за решавање проблема у пракси.


ПРЕДАВАЧИ КОЈИ УЧЕ
(КОНСТАНТНО СЕ УСАВРШАВАЈУ)

Од младих људи се захтева да буду спремни на константно учење и усавршавање у 21. веку. Али да би студенти били напредни и предавачи треба да се усавршавају. Најефикасније је инспирисати друге сопственим позитивним примером. Моћ образовања се најбоље може доказати константним радом на усавршавању сопственог знања. Најинспиративнији предавачи су они који су страствено посвећени учењу, који су инспирисани када њихови студенти одговарају на њихове захтеве, који стално имају нове идеје, који осавремењавају студијски програм, литературу, пишу и објављују научне радове, сарађују са другим предавачима и професионалцима и проширују своја размишљања о образовању.

МЕФ факултет - Факултет за 21. век - Професори - Slideshow

ПРОВЕРА ЗНАЊА
(ШТА ЈЕ ВАЖНО МЕРИТИ)

Начин и критеријуми оцењивања студената зависе од система едукације на факултету. Ако су предавања била само теоријска, таква ће бити и питања. Међутим, од образовања у 21. веку се подразумева процена способности студената. Захтев је да млади људи буду спремни да квалитетно раде у тимовима, да буду иницијатори, да решавају проблеме и буду креативни. Поред тога шта и како оцењивати, важно је и колико често оцењивати. Најбоља процена је континуирана процена знања. Добри предавачи процењују своје студенте све време, свесни да има студената који схватају брзо али и оних којима је потребно више времена да савладају градиво.

МЕФ факултет - Факултет за 21. век - Зашто МЕФ - Редовна процена знања

На МЕФ-у се примењује најсавременији концепт оцене студената, базиран на континуираној провери знања (израда тестова после сваког предавања и сл.) и вредновању свих активности студената. Студенти континуираном активношћу сакупљају потребне бодове и активно утичу на оцену. Студент пре испитног рока има информацију о постигнутом резултату (оствареној оцени) коју може да коригује на усменом испиту. Предност овог приступа је остварење максималног учинка студента, уз елиминисање стреса.

Електронски тестови обезбеђују објективност и пружају аутоматску информисаност студента о оствареним резултатима. Истраживања су показала да је овај начин оцењивања веома ефикасан, јер су студенти који су учествовали у таквом моделу бодовања имали бољи просек од студената који су оцењивани на традиционалан начин.

blank

ОДАБЕРИТЕ СВОЈ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ


Официјелни контакт за упис

+381 69 770 635 upis@mef.edu.rs

Јеврејска 24
11000 Београд - Србија


Радно време:
Радним данима 9-17 h

Обезбедите своје место

Сазнајте више о погодностима. Попуните електронски формулар и у најкраћем року ће Вам се јавити координатор за упис
из МЕФ студентске
службе. Остварите
повлашћене цене
школарина.

Ana Vidakovic - MEF Fakultet
Ana Vidakovic - MEF Fakultet