Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ФакултетМЕФ ФАКУЛТЕТ

МЕФ ФАКУЛТЕТ


Јеврејска 24,
11000 Београд, Србија
Радно време: радним данима 9-17 h
Официјални контакт за упис
+381 69 770 635
+381 11 264 3390
Официјални упис - upis@mef.edu.rs
Информације - studentska.sluzba@mef.edu.rs
Управа - office@mef.edu.rs

Остварите највећи попуст и повлашћене цене школарина контактирајући официјалну службу за упис.


Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ) је савремена институција знања са модерном концепцијом образовног система, основаног 2000. године у Београду. На почетку свог рада, деловао је под називом Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа. Данас, МЕФ факултет је део Универзитета Привредна академија у Новом Саду.

МЕФ факултет је акредитован у оквиру три студијска програма на основним, мастер и докторским студијама:


Основне, мастер и докторске студије на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије – МЕФ, акредитоване су и креиране према потребама савремене тржишне привреде. Како би својим студентима омогућио практичан рад, МЕФ је успоставио сарадњу са Тржиштем рада, Националном службом за запошљавање, Националним тржиштем роба и услуга Републике Србије и Асоцијацијом српских менаџера, као и са са низом сродних факултета и привредних субјеката у земљи и иностранству.

Знање је кључ пословног успеха и одлучујући чинилац опстанка на привредној сцени сваког пословног система.

Најзначајнији вид подршке развоју привреде јесте кроз повезивање теорије и праксе у образовном систему. Стратешко опредељење Факултета је да образује, тренира, усавршава и специјализује кадрове за професионалан и креативан рад у националној и међународној економији. МЕФ факултет примењује оригиналан и ефикасан метод извођења наставе у коме се уз интерактивну наставу и кроз практичне активности на великом броју примера савладавају најсложенији проблеми из праксе.

Студије на МЕФ факултету организоване су према потребама друштвено-економског развоја Србије. То подразумева практичну наставу, низ тренинга које развијају менаџерске вештине и предузетнички дух. Настава на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије конципирана је као симулација пословних функција, где студенти имају могућност да искусе процесе какви се догађају у реалним предузећима. Циљ такве едукације студената је развој знања, вештина и способности предузетника, конкурентног на савременом тржишту.

Практично знање и вештине стичу се кроз реализацију стручне праксе у оквиру концепта:

Овај период карактеришу прогресивне промене и растућа тржишна конкуренција. Моћ знања је данас на цени више него икад и одлучујући је фактор опстанка пословних система и њених појединачних чланова. Стицање теоријских и практичних знања и вештина на пољу менаџмента, економије, финансија и информационих технологија гарант су сигурног запослења и изградње успешне пословне каријере будућих младих лидера.