Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ФакултетУниверзитет

Универзитет Привредна академија Нови Сад


MEF Fakultet - Univerzitet privredna akademija u Novom Sadu MEF Fakultet - Univerzitet privredna akademija u Novom Sadu

Универзитет Привредна академија основан 2000. године је први приватни акредитовани универзитет у Војводини. Оформљен је захваљујући визионарским идејама проф. др Славка Царића. Циљ је био да универзитетска институција у условима убрзане реконструкције привреде, државе и правосуђа образује врхунске кадрове из области индустријског и развојног менаџмента, економије, финансија, права, информационих технологија, стоматологије и фармације. Високообразован стручан професорски кадар, уз доступност најквалитетније литературе, има за циљ да буде лидер у научним истраживањима и да доприноси образовању и личном развоју свих учесника у процесу. Студијски програми на Универзитету формирани су према принципима Болоњске декларације. Универзитет Привредна академија у Новом Саду је Универзитет чине пет акредитованих факултетских институција:

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије - МЕФ (Београд)


Факултет за економију и инжењерски менаџмент (Нови Сад)


Правни факултет за привреду и правосуђе (Нови Сад)


Стоматолошки факултет (Панчево)


Фармацеутски факултет (Нови Сад)


Универзитет Привредна академија, са осамнаест година традиције и искуства, поседује акредитоване студијске програме на сва три нивоа академских студија (основне, мастер и докторске) и обезбеђује диплому признату у целом свету. Универзитет Привредна академија своје циљеве, мисију и визију остварује кроз примену различитих метода:

 • Оријентисаност на корисника
 • Професионалан развој запослених
 • Усавршавање професорског кадра
 • Оперативна изврсност
 • Лидерство и тимски рад
 • Ефективна комуникација и међусекторска сарадња
 • Етичко понашање и уважавање принципа различитости
 • Проактивно реаговање на тржишне промене

ЦИЉЕВИ УНИВЕРЗИТЕТА

 • Модернизација образовања
 • Иновативни научно-истраживачки пројекти
 • Константно усаглашавање студијских програма са потребама тржишта
 • Ефикасност студирања кроз практичну наставу

Универзитет је потписник уговора о сарадњи у области образовања и науке на међународном нивоу са укупно 33 земље. Резултат сарадње са иностраним високошколским институцијама су заједнички образовни програми интернационалног карактера, међународни пројекти у склопу програма Европске уније (ИПА пројекти, Темпус пројекти) и мобилност студената у Европи. Сарадња са привредним субјектима и међународна сарадња веома су важан фактор развоја Универзитета и Факултета који су у његовом саставу. Због тога је на нивоу Универзитета Привредна академија у Новом Саду формиран Центар за међународну сарадњу.