Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

Мастер студијеМастер академске студије

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Константно усавршавање је сигуран пут за успешну каријеру.


Планско-процесни менаџмент


Примењена економија и финансије


Мастер студије - Информационе технологије - Лука Илић - МЕФ

Информационе технологије

 • Број ЕСПБ: 60
 • Трајање: 1 година
 • Звање: Мастер Инжењер
  Информационих Технологија
 • ТРАДИЦИОНАЛНЕ СТУДИЈЕ


Основни услов за конкурисање за упис на Мастер академске студије Планско-процесни менаџмент и Примењена економија и финансије јесте освојених 180 ЕСПБ односно завршетак основних студија.

Услов за конкурисање за упис на Мастер академске студије Информационе технологије јесте освојених 240 ЕСПБ односно завршетак основних студија.

Мастер студијски програми Примењена економија и финансије и Планско-процесни менаџмент трају две године. Након завршене друге године добијено звање је Мастер Менаџер / Мастер Еконoмиста.

На првој години Mастер академских студија у области Планско процесни менаџмент, студент се опредељује за модул:

 1. Примењени менаџмент
 2. Менаџмент у спорту, здравству и туризмy


На другој години Мастер академских студија у области Примењена економија и финансије, студент се опредељује за модул:

 1. Банкарство и осигурање
 2. Рачуноводство и ревизија


Мастер студијски програм Информационе технологије траје једну годину.

Након завршених мастер академских студија, студент стиче звање Мастер Инжењер информационих технологија.

На студијском програму Информационе технологије студент се опредељује за један модул:

 1. Интернет технологије
 2. Дигитални маркетинг

МЕФ факултет је темељно посвећен академском усавршавању и подстицају научноистраживачког рада, као сигурне основе за развој пословне личности. Високо квалификовани професори са богатим практичним искуством као и константним сопственим усавршавањем у стручној области гарантују студентима квалитетан едукативан развој.

Студије на МЕФ факултету су конципиране у складу са друштвено – економским развојем Србије. Такав концепт подразумева симулацију пословних функција на пољу менаџмента, економије и финансија, где студенти имају могућноост да савладају процесе који се одвијају у реалном окружењу. Мастер академске студије су својеврсна образовна надградња, која подразумева интелектуално усавршавање, размену знања и вештина и стварање нових идеја а све са циљем развоја успешне каријере будућих пословних лидера.Битна одлика модерног концепта студирања јесте могућност слушања снимљених предавања. Студент има приступ свом студентском налогу и комплетним предавањима у било ком тренутку са мобилних уређаја - рачунара, таблета, мобилних телефона. Лекције су доступне студентима када им то највише одговара. У оквиру мастер студија, постоји могућност организовања поподневних предавања за све запослене студенте.

МЕФ је савремена институција знања са модерном концепцијом образовног система која формира иновативне предузетничке лидере. Професионализам у послу се креира на основу квалитетног образовања на Факултету за 21. век.