Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ОбавештењаБлог

МЕФ
16. Септембар 2019 / 17:25    4363 Views  

Напредне технике памћења

Ера дигитализације је донела веома распрострањен проблем смањене пажња. Концентрација средњошколаца/студената је скраћена са 20 на 3 минута. Количина информација се умножава а пажња се расипа. Правила су се променила. Очекивања су већа. Вредности су другачије. Овај друштвени проблем није последица нестручних наставника и професора нити безобразлука ученика. Ово је друштвени феномен, који је решив. Потребни су савремени алати за лакшу припрему градива.

Које су ГРЕШКЕ?

Како направити КОРЕКЦИЈЕ?

1. Памти се низ података/целе реченице

1. Памтити само кључне појмове

2. Меморише се скуп појмова

2. Меморисати само два елемента истовремено

3. Покушај да се апстрактни појмови упамте ишчитавањем

3. Превођење апстрактних појмова у конкретне

4. Покушај да се упамте информације без разумевања или без конкретне примене

4. Не блокирати меморију информацијама које се не разумеју и без поенте

5. Градиво се не обнавља правилно

5. Редовно обнављање у меморијским циклусима

Процес памћења обухвата три елемента: КОДИРАЊЕ – уношење података у меморију. КОНСОЛИДАЦИЈА - интегрисање нових информација са претходно стеченим знањем (то је несвестан процес). РЕТЕНЦИЈА – чишћење меморије од непотребних информација. У сваком од наведених процеса може да се јави проблем са меморисањем. Како би се овај проблем превазишао, неопходно је усавршити три технике:

  1. НАПРЕДНО ЧИТАЊЕ је техника која повећава брзину читања и побољшава разумевање. Предности су: боља и дужа фокусираност, развијање фотографског памћења.
  2. НАПРЕДНО МАПИРАЊЕ је техника која се заснива на употреби асоцијација у процесу учења (асоцијативан начин размишљања) односно проналажењу везе са постојећим знањима и креирање шире слике. Предности су: боље разумевање, визуализација појмова, дугорочно памћење.
  3. НАПРЕДНО ПАМЋЕЊЕ је ментална стратегија којом се олакшава меморисање обимног градива. У зависности која мнемотехника се користи деле се у три групе: вербалне, визуелне, аудитивне. Да би се ова техника спровела како треба, креирају се Менталне мапе које олакшавају повезивање информација.

 

Суштина је да се ове технике уче и потом усавршавају.

Генетика нема утицај на добро памћење, суштина је у вежбању.

Зато изговор не постоји. Буди бољи већ данас!

Sanja Djurdjevic
Сања Ђурђевић
дипл. социјални политиколог