Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ОбавештењаЧланци

Томислав Брзаковић МЕФ

Како повећати профитабилност?

Генерално посматрано, повећање профитабилности се може остварити на следеће начине:

• Када се при истим ангажованим средствима остварује већа добит.

• Када се при истом остварењу добити смањују ангажована средства.

• Када се увећавају и добит и ангажована средства, при чему добит расте брже од ангажованих средстава.

• Када се смањују и добит и ангажована средства, при чему је степен смањења ангажованих средстава већи од степена смањења добити.

• Када се смањују ангажована средства, а повећава се добит.  

Проф. др Томислав Брзаковић