Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

Основне студијеОсновне академске студије

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Образовање је кључна основа за сигурну будућност.


Оперативни-примењени менаџмент

 • Број ЕСПБ: 180
 • Трајање: 3 године
 • Звање: Менаџер

Примењена економија и финансије

 • Број ЕСПБ: 180
 • Трајање: 3 године
 • Звање: Економиста

Примењене информационе технологије

 • Број ЕСПБ: 240
 • Трајање: 4 године
 • Звање: Дипломирани Инжењер
  Информационих Технологија

Актуелна глобална политика је уско повезана са менаџментом, економијом и информационим технологијама. Стручност младог кадра у наведеним областима директно утиче на прогрес и успех једног друштва, заједнице, државе. Савремени захтев високог образовања јесте студент који креира нове идеје. МЕФ факултет базира радну атмосферу кроз подстицај креативности, предузетничког духа и конструктивног рада у тиму.

МЕФ факултет нуди могућност да се кроз интерактивну наставу и континуирану проверу знања формирају успешни предузетнички лидери спремни за активности на савременом тржишту.

Интерактивна настава подразумева примену теоријског знања у пракси што се као концепт успешно спроводи кроз активности Креативна радионица и Виртуелно предузеће. Континуирана провера знања се врши израдом тестова после сваког предавања као и бодовно вредновање свих активности студената.

Битна одлика модерног концепта студирања јесте могућност слушања снимљених предавања. Студент има приступ свом студентском налогу и комплетним предавањима у било ком тренутку са мобилних уређаја. Поред предавања, преко софтверске платформе, постоји могућност размене информација са другим студентима, контакт са професорима и асистентима као и израда електронских тестова који су, према истраживањима, значајно утицали на бољи просек студената.Велики број наших студената укључен је у бројне ваннаставне активности. Забележени су значајни резултати у области спорта, научних истраживања и достигнућа као и учешћа на међународним такмичењима и пројектима.Центар за каријерно вођење организује саветовања за развој каријере, тренинге за унапређење личних и професионалних вештина студената као и информисање о тржишним актуелностима на тржишту рада. МЕФ факултет има развијену сарадњу са водећим компанијама у Србији, организацијама, фондацијама и високошколским установама и тиме студентима гарантује додатно усавршавање и сигуран посао.

МЕФ је савремена институција знања са модерном концепцијом образовног система која формира иновативне предузетничке лидере. Професионализам у послу се креира на основу квалитетног образовања на Факултету за 21.век.
Официјелни контакт за упис

+381 69 770 635 upis@mef.edu.rs

Јеврејска 24
11000 Београд - Србија


Радно време:
Радним данима 9-17 h

Обезбедите своје место

Сазнајте више о погодностима. Попуните електронски формулар и у најкраћем року ће Вам се јавити координатор за упис
из МЕФ студентске
службе. Остварите
повлашћене цене
школарина.

Ana Vidakovic - MEF Fakultet
Ana Vidakovic - MEF Fakultet