Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ШколаринеМЕФ стипендије

СТИПЕНДИЈЕ


Услови за учествовање на Конкурсу за бесплатну наредну годину студија:

  • Сви студенти МЕФ факултета (осим ако су на другој години МАС)
  • Освојених најмање 48 ЕСПБ у текућој школској години.

Право на бесплатно школовање оствариће највише рангиран студент и то према следећим критеријумима (може се освојити највише 100 бодова):

  • Просечна оцена на свим годинама студија множи се с коефицијентом 3 (максимални број бодова 30)
  • Ваннаставне активности студента – конференције, радионице и други догађаји у организацији МЕФ факултета (максимални број бодова 20)
  • Препорука професора (максимални број бодова 20)
  • Интервју (максимални број бодова 30).

ПРИЈАВЕ

upis@mef.edu.rs

РОК: Последњи дан у августу текуће године.

РЕЗУЛТАТИ: Септембар / текуће године.