Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ШколаринеМЕФ стипендије

МЕФ СТИПЕНДИЈЕ


10. Фебруар 2017 / 11:16    6299 Views  

Поштовани студенти, МЕФ колектив изнад свега увек даје предност знању, труду, залагању. Током читаве школске године отворен је Конкурс за бесплатну наредну годину студија! [1]

Право на учествовање на Конкурсу имају сви студенти МЕФ-а, без обзира на то која су година студија (осим ако су на другој години МАС) и који модул похађају, а у свакој генерацији биће одабран по један студент.

MEF fakultet - Pogodnosti za najbolje studente

Услов да би се остварило право конкурисања јесте освојених најмање 48 ЕСПБ у текућој школској години. Право на бесплатно школовање оствариће највише рангиран студент и то према следећим критеријумима (може се освојити највише 100 бодова):

  1. Просечна оцена на свим годинама студија множи се с коефицијентом 3 (максимални број бодова 30)
  2. Ваннаставне активности студента – конференције, радионице и други догађаји у организацији МЕФ-а (максимални број бодова 20)
  3. Препорука професора (максимални број бодова 20)
  4. Интервју (максимални број бодова 30).

Пријаве за Конкурс можете слати током читаве школске године до последњег дана у месецу августу, како би се током септембра обавило рангирање и објављена ранг листа пре почетка наредне школске године.

Можете слати пријаве на dina.lazarevic@mef.edu.rs