Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ШколаринеШколарине

Официјални контакт за упис

+381 69 770 635 upis@mef.edu.rs

Јеврејска 24
11000 Београд - Србија


Радно време:
Радним данима 9-17 h

Обезбедите своје место

Сазнајте више о погодностима. Попуните електронски формулар и у најкраћем року ће Вам се јавити координатор за упис
из МЕФ студентске
службе. Остварите
повлашћене цене
школарина.

Dina Lazarevic - MEF Fakultet
Dina Lazarevic - MEF Fakultet

ПОВЛАШЋЕНЕ ЦЕНЕ ШКОЛАРИНА

ПОГОДНОСТИ

ПОПУСТИ:

  • 10% попуста за плаћање одједном
  • Друго дете 50% попуста
  • Треће дете гратис

  • Овера семестра – без накнаде
  • Прва пријава испита – без наканде
  • Бесплатно издавање уверења о статусу студента.

ПОПУСТИ ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ

Повлашћене цене школарина имају матуранти који положе пријемни испит у предроку као и студенти који прелазе на Факултет са других високошколских установа који испуне све неопходне услове за упис и упишу се до краја јула 2019. године.

Економија и финансије и Менаџмент:

1.200 €

Информационе технологије:

1.350 €

ПОПУСТИ ЗА ДЕЦУ ПАЛИХ БОРАЦА

За децу палих бораца школарина по години студија износи:

1.000 €


* Могућност плаћања школарине на 12 једнаких месечних рата


МЕФ факултет својим студентима пружа додатну погодност за упис на пету годину студија, са циљем достизања седмог степена стучне спреме, у виду смањења цене школарине за још 200 €, до краја октобра.
Школарина за студенте пете године студија на смеровима Планско-процесни менаџмент и Примењена економија и финансије је 1000 €, док је цена за Информационе технологије 1300 €.

ПУНЕ ЦЕНЕ ШКОЛАРИНА

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМИ
Економија,
Менаџмент
ИТ
ОАС
I 1300 € 1500 €
II 1300 € 1500 €
III 1300 € 1500 €
IV / 1500 €
МАС
I 1300 1800
II 1300 /
DLS - студије на даљину 1300 /
ДАС (све 3 године) 8000 € /
Дисертација 5000 € /
ИНДЕКС у дин. 1000 РСД 1000 РСД
Диференцијални испити 10 € 10 €
Пријава испита 10 € 10 €
Пријава испита после рока за пријаву 10 € 10 €
Завршни рад 200 € 200 €
Мастер рад 500 € 500 €
Диплома 100 € 100 €

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

I
II
III
IV

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

I
II
DLS - студије на даљину
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
(школарина за 3 године)
ДИСЕРТАЦИЈА
ИНДЕКС у дин.
Диференцијални испити
Пријава испита
Пријава испита после рока за пријаву
Завршни рад
Мастер рад
Диплома

ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ
МЕНАЏМЕНТ

1300 €
1300 €
1300 €
/
1300 €
1300 €
1300 €
8000 €
5000 €
1000 РСД
10 €
10 €
10 €
200 €
500 €
100 €

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

1500 €
1500 €
1500 €
1500 €
1800 €
/
/
/
/
1000 РСД
10 €
10 €
10 €
200 €
500 €
100 €
Поништавање оцене добијене на испиту 10 €
Издавање уверења о дипломирању 20 €
Издавање уверења о положеним испитима 20 €
Издавање уверења о статусу студента ради добијања визе или Work&Travel (услов за издавање је плаћена школарина у целокупном износу) 20 €
Друга и свака наредна пријава испита 10 €
Обнова године / пренос ЕСПБ бодова неположених испита у наредну школску годину – број ЕСПБ бодова неположеног испита се множи са вредношћу 1 ЕСПБ који износи 10 €
Тестирање мастер рада на плагијат 2. пут 50 €
Тестирање докторске дисертације на плагијат 2. пут 100 €
Продужење рока за пријаву и одбрану завршног рада на ОАС по истеку апсолвентског стажа** (у трајању од 6 месеци) 100 €
Продужење рока за пријаву и одбрану мастер рада на МАС по истеку апсолвентског стажа** (у трајању од 6 месеци) 200 €
Продужење рока за одбрану докторске дисертације по истеку апсолвентског стажа** (у трајању од 6 месеци) 500 €
Промена студијског програма (укључено издавање новог индекса) 100 €
Полагање испита пред комисијом 30 €
Издавање дупликата индекса на ОАС и МАС (осим за завршну годину студија) 50 €
Издавање дупликата индекса на ОАС и МАС за завршну годину студија 100 €
Депозит за издавање докумената на реверс са роком враћања до 30 дана (уколико студент у року од 30 дана врати преузета документа депозит се враћа) 50 €
Испис са Факултета 50 €
Признање стране високошколске исправе ради наставка школовања 500 €
Издавање копије студијског програма – по испиту 10 €
Издавање копије целокупног студијског програма 35 €

*Факултет има право да за одређене категорије или појединачне студенте (који су освојили ваучере за упис, који потичу из сиромашнијих делова земље, имају посебан материјални и социјални статус, погођени су ванредним околностима и сл.) утврди школарину различиту од приказане у овој табели.

**Ancoлвентски стаж траје годину дана по завршетку године у којој је први пут уписана последња година студија