Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

УписПрелазак са других факултета

Прелазак са других факултета

Прилика за квалитетно студирањеУколико студирате а нисте задовољни квалитетом студија на високошколској установи коју похађате – постоји решење. Желите савремен концепт образовања, бољу комуникацију са професорима и асистентима, поштовање договорених термина, интерактивну наставу, практичан рад и успешну каријеру након дипломирања?

Одлична прилика за боље студирање је пред Вама. Студирајте оно што волите на начин који желите – у модерном факултетском амбијенту, у малим групама студената, у колективу где је студент на првом месту.

УСЛОВИ ЗА ПРЕЛАЗАК

На основу достављених пријавних података и адекватне документације, комисија МЕФ факултета утврђује најбољи предлог за упис:
1. Број признатих испита
2. Број диференцијалних испита и предлог уписа на одговарајућу годину
3. Износ школарине

Нaпoмeнa: Ниje пoтрeбнo полагање диферeнциjaлних испита кaкo би сe стeкao услoв зa слушaњe нaрeднe гoдинe, вeћ сe дифeрeнциjaлни испити мoгу пoлaгaти у тoку гoдинe.

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА

  1. Копија личне карте
  2. Три фотографије 3,5 x 4,5
  3. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија)
  4. Уверење о држављанству (оригинал или оверена копија)
  5. Сведочанства сва четири разреда средње школе и диплома о завршеној средњој школи (оригинали или оверене копије) – за упис на ОАС
  6. Диплома о завршеној средњој школи (оригинал или оверена копија)- за упис на МАС
  7. Уверење о положеним испитима на претходним студијама

Контактирајте нас да заједно утврдимо најуспешнији пут Вашег студирања. Нека Ваша диплома буде у складу са савременим пословним окружењем – стекните академско знање и практичне вештине које ће Вас издвајати на тржишту рада.

Добро дошли на МЕФ.Официјелни контакт за упис

+381 69 770 635 upis@mef.edu.rs

Јеврејска 24
11000 Београд - Србија


Радно време:
Радним данима 9-17 h

Обезбедите своје место

Сазнајте више о погодностима. Попуните електронски формулар и у најкраћем року ће Вам се јавити координатор за упис
из МЕФ студентске
службе. Остварите
повлашћене цене
школарина.

Ana Vidakovic - MEF Fakultet
Ana Vidakovic - MEF Fakultet