Novi projekat Instituta za pravo i finansije omogućava učenicima četvrtog razreda srednjih škola mogućnost spoznaje svojih kvaliteta i ambicija pred najvažniju odluku za buduću karijeru.

Izbor profesije je jedna od najvažnijih odluka sa kojom se susrećeš. Pravi izbor zanimanja će ti pomoći da ti budući posao bude uživanje, a strast sa kojom ćeš posao obavljati je preduslov za razvoj uspešne karijere. Zato je važno da prepoznaš koja ti profesija dopušta da maksimalno iskažeš svoje sposobnosti i talente. Uradite test, a kompletne rezultate ćete dobiti putem email-a.

1. Da li više preferirate timski rad u odnosu na individualni?

2. Imate li sklonosti za kancelarijske, administrativne ili finansijske poslove, u kojima je važna tačnost, fokusiranost i smisao za detalje?

3. Da li posedujete sklonosti za preduzetnika ili menadžera, odnosno za poslove koji uključuju vlastitu inicijativu, smisao za organizaciju i vođenje drugih ljudi?
4. Volite li praktične i konkretne aktivnosti, u kojima pomoću kompjutera ili drugih tehnologija možete vešto izraditi nešto opipljivo i korisno?
5. Kako se snalazite kad treba brzo i odlučno doneti teške odluke, u kriznim situacijama?6. Imate li sklonosti ka informacionim tehnologijama, da li Vas zanimaju napredni programi?

7. Da li se bavite nekom sportskom disciplinom koja Vam oduzima dosta vremena i koja Vam je prioritetu odnosu na druge aspekte života?8. Vidite sebe kao uspešnog preduzetnika sopstvenog biznisa u budućnosti?

9. Da li smatrate da je usavršavanje putem obrazovanja jedan od ključnih faktora uspeha?


10. Iz kog profesionalnog sektora je po Vama, najisplativiji profesionalni poziv:


11. Obeležite tri predmeta koja su po Vama najzanimljivija:


12. U svom zanimanju, navedite pet (5) svakodnevnih aktivnosti (npr. slanje izveštaja, popunjavanje dokumentacije, rad sa ljudima, prodaja itd.):

Unestite e-mail adresu na koju želite da primite rezultate testa: