Новости Студентски профил Moodle
МЕФ
15. Мај 2020 / 11:03    8023 Views  

БРОЈЕВИ У ПОСТАВЦИ УНИВЕРЗУМА

Тумачење бројева има саставне делове.

То су: јасна конотација, симболика и асоцијација.

Развој комплетног универзума базирао се на четири физичке силе: гравитација, електромагнетизам, јака атомска сила и нуклеарна сила. Ако би се особине неке од ове четири силе промениле то би се драстично одразило на цео универзум.

Четири елемента: земља, вода, ваздух и ватра представља концепт који су многи филозофи користили да би објаснили структуру природе.

 slika 1
 slika 2

Временску структуру чине три одреднице: прошлост, садашњост и будућност. Број три такође има високу вредност у тумачењу понављања догађаја у животу људи. Ако се понови неки догађај онда може бити случајност.

После трећег понављања постаје правилност. Три потврде су увек доказ. Три пута се наздравља, три пута се човек прекрсти, три пута се куцне у дрво за срећу, нека виша сила испуњава три жеље, три основне величине: small, medium, large.

Творац психоанализе Sigmund Freud је представио човекову личност кроз три аспекта: ИД, ЕГО, СУПЕР-ЕГО. Његов ученик а касније и сарадник Carl Gustav Jung је такође кроз три сегмента описао принцип синхроницитета: колективно несвесно, индивидуално несвесно, психоидни ниво.

Материја, пре свега вода, јавља се у три основна агрегатна стања: течно, чврсто и гасовитом.

Саобраћај функционише у три облика: друмски-копнени, водени и ваздушни. Светска привреда подељена је на три простора: Северна Америка, Европа, Источна Азија. Геометрија се базира на три саставна дела: тачка, права, раван. Нуклеус породице чине: отац, мајка и дете.

 slika 3

Карактери који креирају хришћанско тројство: Отац, Син и Свети дух – који сачињавају једно захваљујући томе што су били троје. Од периода средњег века постоје троделни олтари у црквама Шпаније, Немачке и Италије… Док се триптих као симболички систем тројства спроводи као концептуални прозор у сфери уметности.

Почетак, средина и крај су такође три сегмента сваке појаве која се може превести као тројство правилности.

Словенска антитеза је  карактеристична за српску народну поезију  То је посебна врста поређења трочланог састава. Сложена је фигура и састоји се од питања, више понуђених одговора, негирања понуђених одговора и тачног одговора.

 „Или грми ил` се земља тресе

ил` се море бије о брегове

ил` се бије море о мраморје

нити грми нит се земља тресе

нити бије море о мраморје

већ падају на Задру лубарде…“

 slika 4

Добро и лоше, истина и лаж, успех и неуспех, дух и тело, идеја и материја, светлост и тама, мушко и женско, ватра и вода, ширење и скупљање – само су неки од незаобилазних дуалитета. Дуализам је филозофско мишљење да постоје два принципа свега.

 slika 5
 slika 6

Јин и јанг симболише дуализам свих ствари у природи, према схватању таоистичке филозофије.

Симболично, црно и бело образују затворени круг у коме се две боје прожимају. Он представља извор поларитета који су неодвојиви, што у таозиму представља порекло свега на свету.

Плаћање и неплаћање кроз финансије или позитиван и негативан салдо. Склад и несклад у уметности. Тачан и нетачан резултат у математици… Примера је много, али број 2 не представља само супротности већ у исто време ствара и темељ представе о симетрији: две руке, две ноге, две ноге, два ока, два уха.

 slika 7
 slika 8

Основа рада свих рачунара је, од његовог првог модела, је бинарни бројни систем којег чине само две цифре 0 и 1. Сви знаци које користимо на рачунару се преводе у бинарне бројеве односно у низове 0 и 1.

Занимљиво је да је први откривени ирационални број корен из броја 2. Аналитичка геометрија користи Декартов координатни систем које чине две осе X и Y и у месту пресека под правим углом образује делове равни које се одређене са тачком и правом.

На крају долази се до неприкосновеног броја 1. Од кога све почиње.

Четири су стране света (север - југ, исток – запад), али сви заједно чине јединствену оријентацију, карактеристичну за живот на планети Земљи - једној планети Сунчевог система где је забележен људски живот као један јединствени начин постојања.

И на крају, сви микро подсистеми део су једног макросистема.

Sanja Djurdjevic
Сања Ђурђевић MA
social policy / business and human rights

Повезане странице