Новости Студентски профил Moodle
МЕФ
21. Јануар 2019 / 22:30    6340 Views  

Е-отпад

Убрзани развој савремених технологија доводи до све веће производње и употребе различитих електричних и електронских уређаја. ЕЕ - опрема подразумева производе који су зависни од електричне енергије, намењени за коришћење при напону који не прелази 1000 V за наизменичну и 1500 V за једносмерну струју. Када из било ког разлога ова ЕЕ опрема постане неупотребљива претвара се у ЕЕ отпад о коме се треба побринути на адекватан начин. 

По месту настанка отпад може бити комунални и индустријски и јавља се у сва три агрегатна стања. Комунални отпад обухвата све оно што се из домаћинства избацује као непотребно. Индустријски отпад настаје у току производног процеса у индустрији. Посебна врста отпада јесте електрични и електронски отпад (ЕЕ отпад) који може да буде одстрањен из домаћинства али и из производног процеса у индустрији. 

РАЗЛИКУЈЕ СЕ 10 ВРСТА ЕЕ ОТПАДА

  1. Велики апарати за домаћинство 
  2. Мали апарати за домаћинство 
  3. Опрема информатичке технологије (ИТ) и опрема за телекомуникације 
  4. Опрема широке потрошње за разоноду 
  5. Опрема за осветљење 
  6. Електрични и електронски алати 
  7. Играчке, опрема разоноду и спорт 
  8. Медицинске направе
  9. Инструменти за праћење и надзор 
  10. Аутомати 

Још битнија подела отпада је на опасан и безопасан. ЕЕ отпад спада у ОПАСАН отпад јер садржи 38 врста канцерогених и отровних материјала (нпр.: берилијум, кадмијум, олово, живу, пластику, челик, хексавалентни хром, баријум). ЕЕ отпад није дозвољено одлагати заједно с осталим отпадом из домаћинства, већ га је потребно издвојити и предати овлашћеним сакупљачима. Дакле, веома је битно да се ЕЕ отпад сакупља одвојено од комуналног отпада и затим збрињава на еколошки прихватљив начин. Основна брига јесте да штетне материје из ЕЕ опреме не долазе у додир са подземним водама, земљиштем, морском водом, атмосфером… да тим путем не би доспеле и у људску храну и санитарну воду.

E-otpad - deponija

Процена је да се на годишњем нивоу произведе 50 милиона тона ЕЕ отпада. У просеку телефони не трају дуже од две године - некада је разлог излазак новијег атрактивнијег модела (хардвера) а некада је заиста процесор (софтвер) телефона након две године драстично лошији, па су уједно ти телефони и главни извор отпада. Дакле, суштински проблем настаје јер застаревају процесори па се јавља потреба за савршенијим софтвером. Повећани захтеви корисника за савременијом технологијом масовно доводе до одбацивања постојећих уређаја који завршавају на депонијама чинећи непрегледну гомилу Е отпада.

E-otpad - waste

Делимично решење је да се још употребљива опрема шаље у земље у развоју. Тиме се продужава век њихове употребе али се суштински поступак рециклаже само одлаже. Заговорници трговине Е отпадом тврде да је економичније извозити још увек употребљив отпад и тиме смањити екстраховање метала из рудника. Занимљив је податак о количини злата и сребра који се користи у производњи ЕЕ опреме. Стручњаци су навели да се годишње у електронске производе угради више од 320 t злата, у вредности преко 16 милијарди долара као и 7.500 t сребра, вредног 5 милијарди долара.

Статистички податак указује да се 2016. године сакупило 4500 Ајфелових кула ЕЕ отпада. У просеку сваки становник планете произведе око 6 kg ЕЕ отпада. Количина ЕЕ отпада у Европи расте чак три пута брже од осталих категорија отпада. Тако да је у Европи статистика другачија и ЕЕ отпад износи 16,6 килограма по становнику, а рециклира се само 33%.

E-otpad - waste

Метода рециклирања подразумева два процеса:

Примарна обрада обухвата растављање отпадних уређаја и опреме и потом издвајање опасних и вредних компоненти. Опасне компоненте јесу: батерије, акумулатори, тонери, катодне цеви, прекидачи од живе, електролитски кондензатори. Корисне компоненте јесу: трансформатори, жице, електромотори, електрични каблови, хард дискови.

Секундарна обрада подразумева механичко раздвајање саставних делова и уситњавање а као резултат рециклирања добијају се вредне сировине као што су гвожђе, бакар, алуминијум, месинг, бакарна жица. Оне се продају као секундарне сировине и враћају натраг у процес производње нових уређаја. Корист рециклаже је вишеструка. Добијају се драгоцени материјали, метали и неметали, чувају се природни ресурси, смањују се депоније и "ефекат стаклене баште." 

Најважнији закључак, када је у питању ова значајна тема, јесте промовисање концепта друштвено одговорног понашања и адекватно одлагање ЕЕ отпада према еколошким принципима. По доношењу Закона о управљању отпадом сва правна лица су обавезна да неупотребљиву, одбачену ЕЕ опрему предају на рециклажу овлашћеним рециклажним организацијама. У Србији постоји неколико лиценцираних центара који се баве рециклажом ЕЕ отпада. Центри су организовани тако да на позив долазе на адресу, преузимају отпад и транспортују га на место где се врши процес рециклаже у складу са законским прописима.

Како све можете да пријавите да имате електронски отпад?

Бесплатан позив корисничког сервиса на 0800-085-085, сваког радног дана од 9h до 16h.

Sanja Djurdjevic
Сања Ђурђевић MA
social policy / business and human rights

Повезане странице