Новости 1 Студентски профил Moodle

Иновације као покретач развоја / Најава


15. Јул 2020 / 03:18    2908 Views  

Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд

Шеста међународна научно-стручна конференција

„Иновације као покретач развоја"

 

3. децембар 2020. године

Конзорцијум организатора:

 • Росси́йская акаде́мия наро́дного хозя́йства и госуда́рственной слу́жбы при Президе́нте Росси́йской Федера́ции
 • Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara, Christian University “Dimitrie Cantemir“ Bucharest, Romania
 • Факултет економије и туризма „Др. Мијо Мирковић“, Свеучилиште Јурја Добриле, Пула
 • Висока пословна школа ПАР, Ријека, Хрватска
 • Универзитет Витез, Босна и Херцеговина
 • Институт за економику пољопривреде, Београд
 • Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитет у Крагујевцу
 • Иновациони центар машинског факултета, Београд
 • Национална асоцијација удружења здравствених радника Србије
 • Регионална привредна комора Шумадијског и Поморавског управног округа


Поштовани пријатељи, уважене колегинице и колеге, драги аутори,

И ове године, као и пет претходних, традиционално ће бити одржана међународна научно-стручна конференција „Иновације као покретач развоја“.

Како је епидемија Covid-19 попримила глобалне размере, а да ми увек послујемо друштвено одговорно, одлучили смо да ове године наша конференција буде организована на другачији начин. Радови аутора ће бити публиковани електронски на CD-у. Поред тога сви учесници конференције МЕФкон 2020 за обе сесије биће ослобођени плаћања котизације.

ВАЖНИ ДАТУМИ:

 • 16. септембар 2020. – ПРИЈАВА СА АПСТРАКТОМ РАДА
 • 30. септембар 2020. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИХВАТАЊУ АПСТРАКТА
 • 14. октобар 2020. – ДОСТАВЉАЊЕ РАДА У ЦЕЛОСТИ

 

СЕСИЈА I: ИНОВАЦИЈЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА

(Радови за тематски зборник, М14)

 

СЕСИЈА II: ИНОВАЦИЈАМА ДО ПОСЛОВНОГ УСПЕХА

(Радови за зборник саопштења, М33)

 


Тематске области:

 • Потенцијалне друштвене и економске последице пандемије COVID-19
 • Образовање
 • Економија и финансије
 • Информационо – комуникационе технологије
 • Предузетништво и незапосленост
 • Менаџмент
 • Маркетинг
 • Туризам
 • Култура, уметност и дизајн
 • Одрживи развој и екологија
 • Енергетика

 


Контакт:

konferencija-mef@mef.edu.rs


University Business Academy in Novi Sad

Faculty of Applied Management, Economics and Finance, Belgrade

6th international scientific conference

INNOVATION AS THE INITIATOR OF DEVELOPMENT

 

December 3rd, 2020

Consortium of organizers:

 • Higher School of Finance and Management, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), Moscow, Russia
 • Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara, Christian University “Dimitrie Cantemir” Bucharest, Romania
 • Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara, Christian University “Dimitrie Cantemir” Bucharest, Romania
 • PAR University College, Rijeka, Croatia
 • University “Vitez”, Bosnia and Herzegovina
 • Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia
 • Faculty of Hotel Management and Tourism – Vrnjačka Banja, University of Kragujevac, Serbia
 • Faculty of Mechanical Engineering, Innovation Center, Belgrade, Serbia
 • National Association of Healthcare Professionals of Serbia, Serbia
 • Regional Chamber of Commerce of Šumadija and the Pomoravlje Administrative District, Serbia

Dear friends, respected colleagues, and prospective authors,

We would like to inform you that this year, just like the previous five, we will be holding our traditional international scientific-professional conference “Innovation as the initiator of development”.

Since the Covid-19 epidemic has taken on global proportions, and we always act in a socially responsible manner, we have decided to organize our conference in a different way. Papers will be published electronically on CD. Furthermore, all the participants of the MEFcon 2020 conference will be exempt from paying the conference fee.

IMPORTANT DATES:

 • September 16th, 2020 – APPLICATION WITH PAPER ABSTRACT
 • September 30th, 2020 – INFORMATION ABOUT THE ABSTRACT ACCEPTANCE
 • October 14th, 2020 – SUBMISSION OF PAPER

 

SESSION I: INNOVATIONS IN THE FUNCTION OF DEVELOPMENT

(Thematic proceedings, category М14)

 

SESSION II: INNOVATIONS AS THE KEY TO BUSINESS SUCCESS

(International conference proceedings, category М33)

 


Thematic areas:

 • Potential social and economic effects of the COVID-19 pandemic
 • Education
 • Economy and finance
 • IT sector
 • Entrepreneurship and unemployment
 • Management
 • Marketing
 • Tourism
 • Culture, art and design
 • Sustainable development and Ecology
 • Energy

 

 

Contact:

konferencija-mef@mef.edu.rs


Научни одбор / Scientific Committee

Marijana Carić, PhD, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Marko Carić, PhD, Faculty of Law, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Mirko Kulić, PhD, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Dragan Soleša, PhD, Faculty of Economics and Engineering Management, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Victor Palamarchuk, PhD, Higher School of Finance and Management, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, (RANEPA), Moscow, Russia

Stanislav Furta, PhD, Professor, Higher School of Finance and Management, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), Moscow, Russia

Marina Vvedenskaya, Higher School of Finance and Management, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), Moscow, Russia

Cipriana Sava, PhD, Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara, Christian University “Dimitrie Cantemir“ Bucharest, Romania

Marius Miculescu, PhD, Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara, Christian University “Dimitrie Cantemir“ Bucharest, Romania

Galina Verigina Mihailovna, PhD, Faculty of Economics, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), Moscow, Russia 

Iva Slivar, PhD, Faculty of Economics and Tourism "dr. M. Mirković", Juraj Dobrila University of Pula, Croatia

Violeta Šugar, PhD, Faculty of Economics and Tourism "dr. M. Mirković", Juraj Dobrila University of Pula, Croatia

Roberta Kontošić, PhD, Faculty of Economics and Tourism "dr. M. Mirković", Juraj Dobrila University of Pula, Croatia

Jamila Jaganjac, PhD, University “Vitez”, Bosnia and Herzegovina

Edin Arnaut, PhD, University “Vitez”, Bosnia and Herzegovina

Gordana Nikolić, PhD, PAR University College, Rijeka, Croatia

Bisera Karanović, PhD, PAR University College, Rijeka, Croatia

Sanda Grudić Kvasić, PhD, PAR University College, Rijeka, Croatia

Branko Mihailović, PhD, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia

Zoran Simonović, PhD, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia

Svetlana Rolјević Nikolić, PhD, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia

Drago Cvijanović, PhD, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, University of Kragujevac, Serbia

Marija Lakićević, PhD, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, University of Kragujevac, Serbia

Sonja Milutinović, PhD, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, University of Kragujevac, Serbia

Milena Podovac, PhD, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, University of Kragujevac, Serbia

Maja Đurović Petrović, PhD, Innovation Center of the Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Serbia

Snežana Kirin, PhD, Innovation Center of the Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Serbia

Jasmina Lozanović Šajić, PhD, Innovation Center of the Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Serbia

Pere Tumbas, PhD, Faculty of Economics in Subotica, University of Novi Sad, Serbia

Aleksandar Grubor, PhD, Faculty of Economics in Subotica, University of Novi Sad, Serbia

Miodrag Vučić, PhD, National Association of healthcare professionals of Serbia, Serbia

Nebojša Vacić, PhD, National Association of healthcare professionals of Serbia, Serbia

Dragiša Stanujkić, PhD, Technical Faculty in Bor, University of Belgrade, Serbia

Ivan Micić, PhD, Faculty of Medicine, University of Niš, Serbia

Zoran Hajduković, PhD, Medical Faculty of the Military Medical Academy, University of Defence in Belgrade, Serbia

Ieva Meidutė-Kavaliauskienė, PhD, Faculty of Business Management, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania

Bratislav Predić, PhD, Faculty of Electronic Engineering, University of Niš, Serbia

Željko Stević, PhD, Faculty of Transport and Traffic Engineering, University of East Sarajevo, Doboj, Bosnia and Herzegovina

Dragan Pamučar, PhD, Military Academy, University of Defence, Belgrade, Serbia

Natalia Vuković, PhD, Russian State Social University, Faculty of Ecology, Moscow, Russian Federation

Milan Stamatović, PhD, Faculty of Business and Law, University Union – Nikola Tesla, Serbia

Darko Vuković, PhD, Saint Petersburg School of Economics and Management, National Research University Higher School of Economics, St. Petersburg, Russian Federation

Aleksandar Đoković, PhD, Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade

Velemir Ninković, PhD, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU, Sweden

Hugo Van Veghel, PhD, Belgian Serbian Business Association, Belgium

Desimir Knežević, PhD, University of Priština, Serbia

Jonel Subić, PhD, Institutute of Agricultural Economics, Serbia

Elez Osmani, PhD, Institute for Scientific Research, Montenegro

Nikola Ćurčić, PhD, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia

Marina Milovanović, PhD, Faculty for Entrepreneurial Business and Real Estate Management, University Union-Nikola Tesla, Serbia

Boško Vojnović, PhD, Higher Education Institution for Agriculture, Serbia

Miodrag Brzaković, PhD, Faculty of Applied Management, Economics and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Tomislav Brzaković, PhD, Faculty of Applied Management, Economics and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Svetlana Vukotić, PhD, Faculty of Applied Management, Economics and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Srđan Novaković, PhD, Faculty of Applied Management, Economics and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Tatjana Dragičević Radičević, PhD, Faculty of Applied Management, Economics and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Darjan Karabašević, PhD, Faculty of Applied Management, Economics and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Ivona Brajević, PhD, Faculty of Applied Management, Economics and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Gabrijela Popović, PhD, Faculty of Applied Management, Economics and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Pavle Radanov, PhD, Faculty of Applied Management, Economics and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Adriana Radosavac, PhD, Faculty of Applied Management, Economics and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР / ORGANIZING COMMITTEE

Pavle Radanov, PhD, President of the Committee, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Sanja Anastasija Marković, MSc, Vice-president of the Committee, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Aleksandar Brzaković, PhD, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Pavle Brzaković, PhD, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Gabrijela Popović, PhD, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Vuk Mirčetić, MSc, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Goran Jocić, Msc, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Cipriana Sava, PhD, Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara, Christian University „Dimitrie Cantemir“ Bucharest, Romania

Gheorghe Pinteală, PhD, Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara, Christian University “Dimitrie Cantemir“ Bucharest, Romania
  Повезане странице