Новости Студентски профил Moodle
MEF NOVOSTI
МЕФ НОВОСТИ

Обавештење о начину одржавања наставе у зимском семестру школске 2021/2022. године


23.09.2021. 13:26 | 3409

Обавештење о начину одржавања наставе у зимском семестру школске 2021/2022. године
  1. Обавештавају се студенти прве године ОАС да ће пријем студената бити организован у просторијама факултета 1. октобра 2021. године, према обавештењу које ће добити од факултета.
  2. Настава за студенте ОАС и МАС почиње 4. октобра 2021. године. Предавања и вежбе реализују се према распореду часова у зимском семестру онлајн, коришћењем програмске платформе МЕФ мудл и апликација Zoom и Google Meet.
    Вежбе из појединих наставних предмета могу бити реализоване у просторијама факултета. О терминима реализације вежби у просторијaма факултета, предметни наставник ће благовремено обавештавати студенте постављањем обавештења на програмску платформу мудл.
  3. Наставници ће путем МЕФ мудл, организовати тест провере знања чији резултати ће бити евидентирани као део предиспитних активности. Студенти ће од предметног наставника путем МЕФ мудл добити све потребне информације о времену и начину спровођења теста провере знања.
    Предметни наставници могу тестове провере знања организовати и у просторијама факултета о чему ће студенте благовремено обавестити.
  4. Студенти ће бити у могућности да кроз онлајн комуникацију са предметним наставником обаве све активности везане за израду и одбрану семинарског рада, есеја, студије случаја, пројектног задатка, или слично, уколико је то предвиђено предиспитним обавезама на предмету.
  5. Наставна активност путем онлајн наставе биће вреднована у складу са системом предиспитног бодовања. Сваки студент који буде укључен у онлајн наставу оствариће предиспитне бодове у складу са важећим системом бодовања.
  6. Остала питања од значаја за извођење онлајн наставе, студент ће добијати од предметних наставника путем обавештења која ће наставници, за свој предмет, постављати на програмску платформу МЕФ мудл.

Повезане странице