Новости Студентски профил Moodle
MEF NOVOSTI
МЕФ НОВОСТИ

Конкурc за праксу Financial & Administrative Assistant / Обавештење


03.12.2021. 15:30 | 275

<strong>Конкурc за праксу <em>Financial & Administrative Assistant</em></strong> / Обавештење

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије вас обавештава да је Музеј популарних и супкултура отворио конкурс за праксу из ФИНАНСИЈА. Рок за пријаву је: 06.12.2021. Е-маил за пријаву: popsubup.career@gmail.com.

О организацији:

Музеј популарних и супкултура је невладина организација основана јула, 2020. у Београду са циљем деловања у области популарних и супкултура подстичући креативну едукацију и критичко мишљење у области популарних и супкултура кроз изложбе, радионице, пројекте, програме и целокупну анимациону, креативну и сродну делатност. Делатност музеја се огледа и у стварању креативне и подстицајне атмосфере за превазилажење предрасуда према и/или између популарних и супкултура као и охрабривање сарадње и продукције уметничких и креативних дела. Музеј настоји да отвори креативни и истраживачки простор за рад стручњака у области културе (културолога, социолога културе, антрополога културе, комуниколога, андрагога, теоретичара савремене уметности и стручњака сродних занимања) и на тај начин подиже свест о важности ових занимања која су често недовољно заступљена у друштву или на тржишту рада.


Шта могу да очекујем током рада у музеју?

Kоја су задужења на овој позицији?

Позиција Financial & Administrative Assistant - (м/ф/д) припада интерној структури Музеја популарних и супкултура. Интерне позиције се састоје од две врсте послова: волонтерских (неплаћених) и хонорарних (плаћених). Волонтерски послови подразумевају углавном рад ван пројеката и рад на мањим активностима музеја и нису уређени уговором, док хонарани послови подразумевају рад на пројектима за које је обезбеђен хонорар (који се у договору регулишу уговором о делу). Financial & Administrative Assistant припада административном департману и подршку добија од екстерних правних и финансијски консултаната, а сарађује уско са Project Manager и Project Assistant. Делатности Financial & Administrative Assistant-a се огледају у волонтерским/ванпројектним и хонорарним/пројектним задужењима.


Опис посла током трајања пројеката:


Опис посла ван пројекта:


Kо све може (и треба) да се пријави?

Интерне позиције препоручујемо онима који су већ ангажовани негде (или су на студијама/почетку каријере), а желели би да стекну додатно искуство у области финансија, права, менаџмента или администрације. Посебно препоручујемо кандидатима који су на студијама, па им ова позиција представља праксу. Kандидат би требало да испуни следеће критеријуме:


Шта је потребно за пријаву?


Пријави се! Пријаве се могу послати до 06.12. у 23:59 путем мејла са насловом ,,Пријава за позицију Financial & Administrative Assistant“. Питања везана за пријаву, као и сва додатна питања везана за позицију, струкутуру музеја, селекцију и начин пријаве можете послати на мејл: popsubup@gmail.com у било ком тренутку.


Повезане странице