Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ОбавештењаНовости

Beo Sport System - стручна пракса


16. Новембар 2017 / 11:31    460 Views  

Драги студенти,

Обавештавамо вас о стручној пракси из области спољнотрговинског пословања у компанији Beo Sport System.

Критеријуми за пријаву:

  • добре организационе способности
  • знање енглеског језика, писано и говорно
  • искуство у раду на рачунару, MS Office, посебно Excel, Outlook
  • способност рада у тиму
  • тачност и прецизност у раду и презентовању информација.

MEF Fakultet - Beosport

Опис и садржај послова:

  • Прибављање, контрола и комплетирање увозно – извозне документације (фактуре, остала пратећа документа испоруке, царинске декларације, контролници и др)
  • Вођење и комплетирање контролника увоза и извоза, евиденција царинске књиге
  • Комплетна организација и континуирано праћење увоза и извоза – уговарање свих видова транспорта, осигурања робе у превозу, царињење, сарадња са шпедицијама
  • Праћење привремених увозно – извозних послова.

 

Биографије слати искључиво на српском језику, обавезно приложити  фотографију скоријег датума, евентуалне препоруке и сертификате.

 

Пријаве слати на адресу: praksa.spoljnotrgovinsko.poslovanje@beosport.com

Хвала организаторима на позиву и прилици да учествујемо.