Новости 1 Студентски профил Moodle

МЕФ ЧЛАНЦИ


Теорија и пракса

Теорија и пракса


   1448 Views  

Две основне теорије настоје да објасне избор оптималне капиталне структуре. Траде-офф теорија (теорија компромиса) каже да менаџери праве баланс или компромис, између предности и трошкова дуговних инструмената при избору капиталне структуре у циљу максимизације вредности, при чему настоје да остваре циљну капиталну структуру. Тхе пецкинг-ордер теорија (теорија хијерархије) каже да менаџери повећавају потребан капитал који је најјефтинији, почевши са интерно генерисаних средстава, затим крећу са дуговним инструментима, а затим користе власнички капитал. Насупрот траде-офф теорији, тхе пецкинг-ордер теорија тврди да не значи да менаџери имају посебну циљну структуру капитала. Постоје емпиријски докази који подржавају обе теорије, сугеришући да свака помаже да се објасни избор оптималне структуре капитала.

Проф. др Томислав Брзаковић

Повезане странице