Новости Студентски профил Moodle
MEF NOVOSTI
МЕФ НОВОСТИ

Иновације као покретач развоја 2023 / Најава


10.08.2023. 15:27 | 1461

Иновације као покретач развоја 2023 / Најава
СРПСКИ
ENGLISH

Универзитет Привредна академија у Новом Саду
Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд


MEF FAKULTET МЕФ ФАКУЛТЕТ

Девета међународна научно-стручна конференција

MEFKON

ИНОВАЦИЈЕ КАО ПОКРЕТАЧ РАЗВОЈА

7. децембар 2023. године

Конзорцијум организатора:

 • Российская академия народного хозяйства и государственной службы
  при Президенте Российской Федерации
 • Faculty of Computers and Applied Informatics,
  “TIBISCUS” University of Timişoara, Timişoara,Romania
 • Факултет економије и туризма „Др. Мијо Мирковић“,
  Свеучилиште Јурја Добриле, Пула
 • Висока пословна школа ПАР, Ријека, Хрватска
 • Универзитет Витез, Босна и Херцеговина
 • Center for Advanced Researches, Skopje, North Macedonia
 • The American University of Europe, AUE-FON, Skopje, North Macedonia
 • Факултет за менаџмент, Херцег Нови, Црна Гора
 • Институт за економику пољопривреде, Београд
 • Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи,
  Универзитет у Крагујевцу
 • Иновациони центар машинског факултета, Београд
 • Национална асоцијација удружења здравствених радника Србије
 • Регионална привредна комора Шумадијског и
  Поморавског управног округа

Поштовани пријатељи, уважене колегинице и колеге, драги аутори.

Ове године, МЕФ Факултет ће по девети пут организовати међународну научно-стручну конференцију „Иновације као покретач развоја“.

Котизација износи 50евра и плаћа се попријављеном раду.

Обухвата учешће на конференцији, зборник радова (елекстронски и штампани М33), пропратни материјал и коктел.Уплата котизације се врши на рачун Факултетa за примењени менаџмент, економију и финансије, 170-0030018196000-69код UNICREDIT банке у динарској проввредности по средњем курсу НБС на дан уплате.

Код уплате, обавезно навести име фирме (уколико је у питању правно лице), односно име и презиме(ако је уплатилац физичко лице). Позив на број: ПИБ, ако је уплатилац правнолице или ЈМБГ, ако је уплатилац физичко лице.Доказ о уплати котизације потребно је послати на званични имејл конференције konferencija-mef@mef.edu.rs.

Изабрани радови аутора на конференцији биће публиковани у часопису Journal of process management and new technologies. (Erih+индексиран)


Важни датуми:

 • 10. септембар 2023. – ПРИЈАВА СА АПСТРАКТОМ РАДА
 • 17. септембар 2023. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИХВАТАЊУ АПСТРАКТА
 • 29. октобар 2023. – ДОСТАВЉАЊЕ РАДА У ЦЕЛОСТИ

Тематске области:

 • Потенцијалне друштвене и економске последице пандемије COVID-19
 • Образовање
 • Економија и финансије
 • Информационо – комуникационе технологије
 • Предузетништво и незапосленост
 • Менаџмент
 • Лидерство
 • Маркетинг
 • Туризам
 • Култура, уметност и дизајн
 • Одрживи развој и екологија
 • Енергетика


University Business Academy in Novi Sad
Faculty of Applied Management, Economics and Finance, Belgrade


MEF FAKULTET MEF FACULTY

9th International Scientific Conference

MEFKON

INNOVATION AS THE INITIATOR OF DEVELOPMENT

December 7th, 2023

Consortium of organizers:

 • Higher School of Finance and Management, Russian Presidential Academy of
  National Economy and Public Administration (RANEPA), Moscow, Russia
 • Faculty of Computers and Applied Informatics,
  “TIBISCUS” University of Timişoara, Timişoara,Romania
 • Faculty of Economics and Tourism “Dr. Mijo Mirković”,
  Juraj Dobrila University of Pula, Croatia
 • PAR University College, Rijeka, Croatia
 • University “Vitez”, Bosnia and Herzegovina
 • Center for Advanced Researches, Skopje, North Macedonia
 • The American University of Europe, AUE-FON, Skopje, North Macedonia
 • Faculty of Management, Herceg Novi, Montenegro
 • Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia
 • Faculty of Hotel Management and Tourism – Vrnjačka Banja,
  University of Kragujevac, Serbia
 • Faculty of Mechanical Engineering, Innovation Center, Belgrade, Serbia
 • National Association of Healthcare Professionals of Serbia, Serbia
 • Regional Chamber of Commerce of Šumadija
  and the Pomoravlje Administrative District, Serbia

Dear friends, respected colleagues, and prospective authors,

Тhis year, for the ninth time, MEF faculty will be holding the international scientific-professional conference “Innovation as the initiator of development”.

Registration fee for session M33 – 50 euros per paper

Registration fee is 50 euros per registered paper and includes participation on the conference, procedings (on CD and printed), accompanying material and refreshment.

Registration fee is paid to the account of the Faculty of Applied Management, Economics and Finance, 170-0030018196000-69 (UNICREDITBANK).

Payment proof should be sent on the official conference e-mail konferencija-mef@mef.edu.rs.

Selected papers from the conference will be published in the Journal of Process Management and New Technologies (indexed in Erih+).


Important dates:

 • September 10, 2023 – APPLICATION WITH PAPER ABSTRACT
 • September 17, 2023 – INFORMATION ABOUT ABSTRACT ACCEPTANCE
 • October 29, 2023 – PAPER SUBMISSION

Thematic areas:

 • POTENTIAL SOCIAL AND ECONOMIC EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC
 • EDUCATION
 • ECONOMY AND FINANCE
 • IT SECTOR
 • ENTREPRENEURSHIP AND UNEMPLOYMENT
 • MANAGEMENT
 • LEADERSHIP
 • MARKETING
 • TOURISM
 • CULTURE, ART AND DESIGN
 • SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ECOLOGY
 • ENERGYНАУЧНИ ОДБОР / SCIENTIFIC COMITEE

 • Darjan Karabašević, PhD, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia
 • (President of the Scientific Committee)
 • Marijana Carić, PhD, University Business Academy in Novi Sad, Serbia 
 • Marko Carić, PhD, Faculty of Law, University Business Academy in Novi Sad, Serbia 
 • Mirko Kulić, PhD, University Business Academy in Novi Sad, Serbia 
 • Dragan Soleša, PhD, Faculty of Economics and Engineering Management, University Business Academy in Novi Sad, Serbia 
 • Cipriana Sava, PhD, Faculty of Computers and Applied Informatics, “TIBISCUS”, University of Timişoara, Timişoara, Romania 
 • Selçuk Korucuk, PhD, Giresun Univesity, Bulancak Kadir Karabaş Vocational School, Departmant of Logistic Management, Turkey
 • Tamara Floričić, PhD, Faculty of Economics and Tourism "dr. M. Mirković", Juraj Dobrila University of Pula, Croatia
 • Iva Slivar, PhD, Faculty of Economics and Tourism "dr. M. Mirković", Juraj Dobrila University of Pula, Croatia
 • Roberta Kontošić, PhD, Faculty of Economics and Tourism "dr. M. Mirković", Juraj Dobrila University of Pula, Croatia
 • Jamila Jaganjac, PhD, University “Vitez”, Bosnia and Herzegovina
 • Darijo Jerković, PhD, University “Vitez”, Bosnia and Herzegovina
 • Gordana Nikolić, PhD, PAR University College, Rijeka, Croatia
 • Marko Čičin-Šain, PhD, PAR University College, Rijeka, Croatia
 • Temelko Risteski, PhD, Center for Advanced Researches Skopje, North Macedonia
 • Liljana Popovska, PhD, Center for Advanced Researches Skopje, North Macedonia
 • Mirko Tripunoski, PhD, The American University of Europe, AUE-FON, Skopje, North Macedonia
 • Savo Aštalkoski, PhD, The American University of Europe, AUE-FON, Skopje, North Macedonia
 • Sejdefa Džafče, PhD, The American University of Europe, AUE-FON, Skopje, North Macedonia
 • Galina Verigina, PhD, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, (RANEPA), Moscow, Russia
 • Nikolaj Kovalchuk, PhD, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, (RANEPA), Moscow, Russia 
 • Irina Altukhova, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, (RANEPA), Moscow, Russia 
 • Irena Petrušić, PhD, Faculty of Management, Herceg Novi, Montenegro
 • Jovana Jovanović, PhD, Faculty of Management, Herceg Novi, Montenegro
 • Branko Mihailović, PhD, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia
 • Zoran Simonović, PhD, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia
 • Svetlana Rolјević Nikolić, PhD, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia
 • Drago Cvijanović, PhD, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, University of Kragujevac, Serbia
 • Marija Lakićević, PhD, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, University of Kragujevac, Serbia
 • Sonja Milutinović, PhD, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, University of Kragujevac, Serbia
 • Milena Podovac, PhD, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, University of Kragujevac, Serbia
 • Maja Đurović Petrović, PhD, Innovation Center of the Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Serbia
 • Snežana Kirin, PhD, Innovation Center of the Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Serbia
 • Jasmina Lozanović Šajić, PhD, Innovation Center of the Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Serbia
 • Aleksandar Grubor, PhD, Faculty of Economics in Subotica, University of Novi Sad, Serbia
 • Miodrag Vučić, PhD, National Association of healthcare professionals of Serbia, Serbia
 • Nebojša Vacić, PhD, National Association of healthcare professionals of Serbia, Serbia
 • Dragiša Stanujkić, PhD, Technical Faculty in Bor, University of Belgrade, Serbia 
 • Muzafer Saračević, Department of Computer Sciences, University od Novi Pazar, Novi Pazar, Srbija
 • Ivan Micić, PhD, Faculty of Medicine, University of Niš, Serbia
 • Zoran Hajduković, PhD, Medical Faculty of the Military Medical Academy, University of Defence in Belgrade, Serbia 
 • Ieva Meidutė-Kavaliauskienė, PhD, Faculty of Business Management, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania
 • Bratislav Predić, PhD, Faculty of Electronic Engineering, University of Niš, Serbia
 • Željko Stević, PhD, Faculty of Transport and Traffic Engineering, University of East Sarajevo, Doboj, Bosnia and Herzegovina
 • Dragan Pamučar, PhD, Military Academy, University of Defence, Belgrade, Serbia
 • Natalia Vuković, PhD, Russian State Social University, Faculty of Ecology, Moscow, Russian Federation
 • Milan Stamatović, PhD, Faculty of Business and Law, University Union – Nikola Tesla, Serbia 
 • Darko Vuković, PhD, Saint Petersburg School of Economics and Management, National Research University Higher School of Economics, St. Petersburg, Russian Federation
 • Aleksandar Đoković, PhD, Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade
 • Velemir Ninković, PhD, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU, Sweden 
 • Hugo Van Veghel, PhD, Belgian Serbian Business Association, Belgium 
 • Desimir Knežević, PhD, University of Priština, Serbia 
 • Jonel Subić, PhD, Institutute of Agricultural Economics, Serbia 
 • Elez Osmani, PhD, Institute for Scientific Research, Montenegro
 • Nikola Ćurčić, PhD, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia 
 • Marina Milovanović, PhD, Faculty for Entrepreneurial Business and Real Estate Management, University Union-Nikola Tesla, Serbia 
 • Milan Marković, PhD, Innovation Center of the University of Niš, Serbia 
 • Vlado Radić, PhD, Faculty of Business Economics and Entrepreneurship, Belgrade, Serbia
 • Miodrag Brzaković, PhD, Faculty of Applied Management, Economics and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia 
 • Tomislav Brzaković, PhD, Faculty of Applied Management, Economics and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia 
 • Svetlana Vukotić, PhD, Faculty of Applied Management, Economics and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia 
 • Srđan Novaković, PhD, Faculty of Applied Management, Economics and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia 
 • Tatjana Dragičević Radičević, PhD, Faculty of Applied Management, Economics and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia
 • Ivona Brajević, PhD, Faculty of Applied Management, Economics and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia 
 • Gabrijela Popović, PhD, Faculty of Applied Management, Economics and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia
 • Pavle Radanov, PhD, Faculty of Applied Management, Economics and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia
 • Adriana Radosavac, PhD, Faculty of Applied Management, Economics and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР / ORGANIZATION COMITEE

 • Gabrijela Popović, PhD, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia
 • (President of the Organizing Committee)
 • Sanja Anastasija Marković, MSc, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia
 • (Vice-president of the Organizing Committee)
 • Aleksandar Brzaković, PhD, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia
 • Pavle Brzaković, PhD, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia
 • Darjan Karabašević, PhD, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia
 • Vuk Mirčetić, MSc, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia
 • Goran Jocić, MSc, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia
 • Tamara Ranisavljević, MSc, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia
 • Cipriana Sava, PhD, Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara, Christian University „Dimitrie Cantemir“ Bucharest, Romania
 • Vedran Milojica, Mag. oec, PAR University College, Rijeka, Croatia

Повезане странице