Новости Студентски профил Moodle
MEF NOVOSTI
МЕФ НОВОСТИ

Иновације као покретач развоја


13.12.2022. 12:27 | 721

Иновације као покретач развоја

Традиционално, и ове године, на позив Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије као организатора Осме научно-стручне конференције „Иновације као покретач развоја”, одазвао се велики број аутора из земље и иностранства. Пристигли радови усмерени су на разноврсне и актуелне научне теме, теоријска и практична достигнућа и идеје иновационог стваралаштва. Резултат истраживачког рада јесте Зборник радова међународног значаја који јасно указује на важност примене иновативног приступа и решења у различитим областима науке и пословања. С обзиром на присутност иновација у свим аспектима људске делатности у радовима су анализирана актуелна питања из области информационих технологија, економије и права, тржишног окружења, туризма, одрживог развоја, менаџмента, предузетништва, лидерства. Заједнички именилац објављених научних радова представља још један корак који ће допринети афирмацији високошколског образовања и научног стваралаштва.

Суорганизатори Конференције су:
• Higher School of Finance and Management, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), Moscow, Russia
• Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara, Christian University “Dimitrie Cantemir“ Bucharest, Romania
• Факултет економије и туризма „Др. Мијо Мирковић“, Свеучилиште Јурја Добриле, Пула
• Висока пословна школа ПАР, Ријека, Хрватска
• Универзитет Витез, Босна и Херцеговина
• Center for Advanced Researches, Skopje, North Macedonia
• The American University of Europe, AUE-FON, Skopje, North Macedonia
• Институт за економику пољопривреде, Београд
• Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитет у Крагујевцу
• Иновациони центар Машинског факултета, Београд
• Национална асоцијација удружења здравствених радника Србије
• Регионална привредна комора Шумадијског и Поморавског управног округа

Конференција ће наставити да се развија окупљајући научнике, стручњаке и истраживаче ради размене мишљења, ставова и идеја, а све са циљем унапређења квалитета живота и пословања. Спрега иновација и развоја, њихова конкретна примена у пракси кључне су за свеукупни напредак друштва.
Традиционално организовање овог међународног научног скупа има циљ да покаже да иновације покрећу економску добробит и утичу на прогрес целе земље. Само научна достигнућа поткрепљена конкретним истраживањима и резултатима јесу јасна путања за сигурну будућност.


Повезане странице