Новости Студентски профил Moodle
MEF NOVOSTI
МЕФ НОВОСТИ

Обавештење о начину одржавања наставе у летњем семестру школске 2021/2022. године


24.02.2022. 19:10 | 1892

Обавештење о начину одржавања наставе у летњем семестру школске 2021/2022. године

Настава за студенте ОАС и МАС у летњем семестру почиње 28. фебруара 2022. године. Настава ће бити реализована комбиновано: у просторијама факултета и онлајн (коришћењем програмске платформе МЕФ мудл и апликација Zoom и Google Meet).

Предавања и вежбе из наставних предмета биће реализовани према распореду часова. Број студента који ће присуствовати предавањима и вежбама на факултету, ограничен је бројем места у амфитеатру, слушаоницама факултета и информатичком кабинету у складу са препорукама за превенцију болести COVID19 на високошколским установама.

Присуство студената на предавањима и вежбама у просторијама факултета је по личном избору, а присуство наставника и сарадника у настави обавезно.

Наставници ће на МЕФ мудлу додавањем активности "Избор" за свако предавање и вежбу омогућити студентима да изаберу којем предавању или вежби ће присуствовати на факултету или ће у сарадњи са сарадником у настави поделити студенте у групе, при чему ће благовремено постављањем обавештења на мудлу, обавештавати студенте o томе која група студената присуствује настави у просторијама факултета.

Студенти који присуствују настави у просторијама Факултета своје присусуство евидентираће у систему за праћење и евидентирање наставе.

За студенте који не изразе жељу да присуствују предавањима и вежбама у просторијама Факултета, наставник ће обезбедити да се у термину у коме се реализује настава на факултету, укључе у наставу путем Zoom или Google Meet апликације.

Благовремено заказивање вежби на Zoom или Google Meet обавља наставник самостално или у сарадњи са сарадником у настави, а линк на који се студенти могу укључити ради присуствовања вежби, поставља у обавештењима на мудлу.

Наставници ће за сваки предмет који реализују, на мудлу поставити „Информатор“ у којем су студенту пружене све информације о начину реализације предмета, са детаљно објашњеним предиспитним и испитним обавезама.

Распоред наставе и детаљно објашњење о реализацији наставе се налазе на студентском профилу.

Желимо Вам успешан почетак летњег семестра.


Повезане странице