Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ОбавештењаНовости

Асистент набавке у Farmina Pet Foods


13. Септембар 2018 / 11:10    319 Views  

Farmina Pet Foods, међународна компанија која послује са 4 фабрике у више од 40 земаља, због потребе повећања обима посла производног погона у Инђији у потрази је за правим кандидатом за позицију Асистента набавке.  Пријаве су могуће кликом на линк.

MEF fakultet - Asistent nabavke u Farmina pet foods

Опис посла:

 • Набавка робе од добављача, самостално и/или у присуству менаџера набавке;
 • Комуникација са испоручиоцима, самостално и/или у присуству менаџера набавке;
 • Унос података о испоручиоцима, артиклима и пакетима у информациони систем, самостално и/или у присуству менаџера набавке;
 • Израда извештаја, самостално и/или у присуству менаџера набавке;
 • Вођење евиденције о поруџбинама и праћење рокова испоруке у пословном софтверу Друштва, самостално и/или у присуству менаџера набавке;
 • Коресподенција са шпедитерима у земљи и иностранству, самостално и/или у присуству Менаџера набавке;
 • Организација међународног транспорта робе, самостално и/или у присуству Менаџера набавке;
 • Спровођење свих потребних радњи за добијање дозвола за увоз сировина и продужење постојећих, самостално и/или у присуству менаџера набавке;
 • Сарадња са релевантним министарствима, самостално и/или у присуству менаџера набавке;
 • Активно праћење промена, усклађивање и спровођење интерних процедура са законским изменама које се тичу процеса набавке
 • Поштовање докумената и процедура SRPS ISO 9001:2008 i HACCP.
 • Извршавање и осталих послова по налогу директора.

Услови:

 • Средња школа;
 • Степен стручне спреме IV;
 • Радно искуство од минимум 1 године на сличним пословима;
 • Знање рада на рачунару (MS Office paket, Интернет, осталих софтвера потребних за свакодневно пословање Друштва)
 • Знање енглеског и/или италијанског језика.

Посебни услови:

 • Поседовање возачке дозволе B категорије;

Пожељно:

 • Добро организована особа;
 • Способност обављања више радних задатака у кратком времену;
 • Прилагодљивост променама, притиску, обиму посла;
 • Оспособљеност за тимски рад.

Нудимо:

 • Рад у младом и динамичном окружењу;
 • Могућност напредовања;
 • Рад у сменама;
 • Помоћ у организацији превоза за особе на већој удаљености од места рада.

Место рада: Инђијa

Молимо пошаљите своју биографију и пословни резиме како бисте се пријавили. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. Конкурс је отворен до попуњења радног места.