Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ОбавештењаНовости

Примена напредног EXCEL-a у образовању


11. Октобар 2016 / 22:00
1235 Views

Курс акредитован код Завода за унапређење образовања и васпитања

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије акредитовао је курс „Примена напредног EXCEL-a у образовању", који ће почети да се изводи од октобра школске 2016. године. Курс је објављен у каталогу програма стручног усавршања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2016/17. и 2017/18. годину (http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=206&godina=2014/2015).

Примена напредног EXCEL-a у образовању

Компетенцијa: K1 Приоритети: 1

Институција

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ), Јеврејска 24, Београд.

Особа за контакт

Миодраг Брзаковић, miodrag.brzakovic@mef.edu.rs, 011 264 33 90, 064 182 01 03.

Аутори

Проф. др Миодраг Брзаковић, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије.

Реализатори

Проф. др Миодраг Брзаковић, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ),
Доц. др Љубица Диковић, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ),
Горан Јоцић, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ),
Проф. др Новак Јауковић, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ).

Општи циљеви

Стицање знања из напредног MS Excel-а у циљу унапређења свог рада у Excel-у који омогућује повећање ефикасности, уштеду времена и значајно олакшање рада. Тек са оваквим надограђеним знањем моћи ће да се искористите све предности које програм нуди.

Специфични циљеви

Оспособљавање за креирање докумената са напредним могућностима; Ефикасније коришћење апликације, на нивоу већем од основног; Оспособљеност за уређивање и дораду нумеричких, текстуалних и графичких података; Разврставање и повезивање и извлачење потребних података; Употребљавање напредне могућности уређивања и презентације података у графиконима.

Теме програма

Форматизовање података; Анализа података; Организација податка у листе, примењујући три специфична алата: Goal Seek, Solver i Scenario Menager.

Циљна група

Наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих.

Број учесника

20

Трајање

Два дана (16 бодова)

Електронски

Не

Цена

3 000 динара по учеснику; Цена обухвата УСБ меморију са наставним материјалом, као и штампани материјал за едукацију.