Новости Студентски профил Moodle
МЕФ
28. Јун 2017 / 17:31    2425 Views  

Интервју: доц. др Ивона Брајевић

Професорка, предмети на којима сте ангажовани су из области програмирања, веб-система, софтверских технологија. У којој мери се настава подудара а у којој свака од области захтева посебан приступ?

Потребе решавања различитих проблема захтевају познавање различитих програмских језика. На смеру Примењене информационе технологије значајан број предмета посвећен је изучавању програмских језика.

Предмети се углавном допуњују, јер се након усвојених основних концепата, студенти посвећују развијању логике програмирања кроз изучавање основа алгоритмике. Усвојена знања се касније примењују за решавање нових проблема користећи најпознатије представнике објектно оријентисаних језика. Паралелно се изучавају веб-технологије и скрипт-језици за креирање веб-апликација.

Посебно бих нагласила да имамо и предмете где се усвојена знања даље практично примењују. Кроз пројектне задатке који се обављају у мањим групама или индивидуално, које води наш тим наставника вештина, студенти се припремају за реалне пословне ситуације.

Какво је Ваше искуство, где студенти највише показују интересовање?

Студенти су генерално заинтересовани за изучавање програмских језика. Њима је веома значајно да што пре дођу до видљивих резултата примене градива које су научили. Специјално бих истакла њихово интересовање за веб-програмирање и креирање апликација у објектно оријентисаним програмским језицима. Такође, већина студената је заинтересована да проблем реши на што бољи и  ефикаснији начин.

Посебну пажњу студенти показују при изради завршних радова. Заинтересовани су да прошире усвојено знање и да дају оригиналан допринос решавању неких проблема.

Ви имате искуства у предаваштву и на институцијама других нивоа образовања.  Последњих година ангажовани сте у високом образовању. Какво је Ваше мишљење поводом примењивања нових технологија у свету у наставном процесу?

Развој нових технологија усмерава наставни процес, док наставни процес усмерава нове стручњаке чији ће рад ускоро креирати нове технологије и то се даље понавља. То је одувек тако, само што се интеракција технологија и наставе све више убрзава.

Предавачи имају на располагању велики број алата које могу да користе у циљу побољшања наставног процеса и последично успешности усвајања знања. Пре свега комуникација је изузетно унапређена. Настава се не завршава на крају школског дана, јер студенти било у ком тренутку преко веба могу да контактирају с професорима,  могу да приступе литератури и задацима за рад, као и да добију неопходну помоћ у раду.

Наставне јединице у облику електронски генерисаног материјала све више се користе у наставном процесу и у свету и код нас. Сложено градиво се на овај начин лакше презентује. Ипак, треба бити умерен и пажљиво одредити шта ће бити наглашено и колико је времена у току предавања потребно студентима да прате наставу и усвоје знање које им електронски формулисана лекција пружа.

Млад, а истовремено и искусан сте професор. Како сагледавате даљи развој ИТ-а и као области и као професионалне орјентације и примену и у другим научним областима?

Информационе технологије континуирано напредују. Тренутни правци у којима се доста тога развија су вештачка интелигенција, виртуелна реалност, као и поље информатике познато под називом Интернет ствари.

Примена информационих технологија незаобилазан је ослонац сваког пословања. Њен развој директно утиче на резултате истраживања сваког процеса, било да се ради о економији, медицини, астрономији или некој другој научној области.

Имате завидан број објављених научних радова. Колико сматрате значајним и укључивање стручњака из информатичких области у научно-истраживачки рад како би се развила свест о значају информационих технологија других стручњака и научника и из сродних и несродних области?

Неопходно је да истраживачи из различитих области буду упућени на коришћење информационих технологија. Сам развој информационих технологија убрзао је развој научног истраживања уопште.  Комуникације су остваране тако да је огромна количина литературе доступна путем Интернета, наравно не увек бесплатно, али се далеко лакше и брже може утврдити актуелност проблема који се решава, односно теме која се анализира.

За решавање проблема било из које области на располагању је велики број различитих софтверских алата, како би резултати научног истраживања били што поузданији и бржи. 

Настава на заједничким мастер студијама Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије – МЕФ и Ледра колеџа  посебно ме инспирише да студенте усмерим ка научно-истраживачком раду.

Управо у поменутој сарадњи с Ледра колеџом где је МЕФ акредитовао и мастер академске студије Информационе технологије, неколико предмета из области где сте Ви експерт поверено је Вама на мастер студијама. Каква су Ваша очекивања не само од предавања и знања које ће студенти стећи, већ и од значаја заједничке мастер дипломе МЕФ-а и Ледра колеџа у области Информационе технологије?

Задовољство је што имам могућност да држим наставу на заједничким мастер студијама. Очекујем, пре свега, успешну сарадњу у домену наставног процеса. Поштујем прилику и одговорност организоване заједничке наставе за студенте МЕФ-а и Ледра колеџа.

Студентима би ова сарадња могла пружити многе предности, као што је стицање међународно признате дипломе и лакше налажење одговарајуће стручне праксе и посла, како у иностранству, тако и код нас.

Хвала Вам, професорка, на издвојеном времену.

Захваљујем Вама на питањима.

Милена Сретић

Повезане странице