Новости Студентски профил Moodle
МЕФ
15. Јун 2016 / 13:06    2762 Views  

Новац треба да представља средство, а не циљ

Због чега је оно неписано животно правило - Чини другима што би волео да чине теби - веома важно у економији?

Најпознатија дефиниција економије је да је то наука која се бави управљањем ретким (ограниченим) ресурсима (земља, рад, капитална добра као што су машине, техничко знање). Међутим, општи је утисак како су се многе друштвене гране, у савременим системима које „конзумирамо“, одвојиле од своје суштине и сржи. Због тога је и економска наука пред великим искушењима. Корпорације су у трци за профитом заборавиле на основне економске, а тиме и друштвене, принципе. О томе где је морал у етици и какве вештине треба да поседује успешан економиста, разговарамо са професором и доктором економије Томиславом Брзаковићем.

За којим знањима треба да трага онај ко се бави економијом?

- Онај ко хоће успешно да се бави економијом, мора да поседује теоријска и примењена знања. Теоријска економија се бави појединачним и општим привредним појавама, па разликујемо микроекономију и макроекономију. Примењена економија се бави конкретном стварношћу и даје практична решења за конкретне проблеме. Другим речима, теоријска економија објашњава и поставља циљеве, док их примењена економија спроводи и реализује у стварности. Један од најчешћих задатака економије је постизање максималне ефективности уз минимализацију трошкова.

Ко је успешан економиста?

- Успешан економиста разуме односе који владају у производњи, расподели, размени и потрошњи. Економиста мора разумети претпоставке и односе који владају у производњи различитих добара (као што су производња житарица, меса, гардеробе, путева, аутомобила...), како се пружају различите врсте услуга (концерти и догађаји), како се врши њихова размена на тржишту, како се све то финансира, и на крају, како се остварена добит расподељује. Заиста, да би били успешан економиста, потребно је познавање различитих области економије, као и добро познавање друштвених односа.

Које још вештине треба да поседује онај ко се бави овом друштвеном граном?

- Студирање економије и стицање знања и вештина, помаже да се схвати свет у којем живимо. Економија се проучава из различитих разлога: да би се разумели проблеми пред којима се налазе појединци и породице, да би се успешно водило пословање, без обзира на грану делатности. Економисти или воде владе и министарства или су саветници у њима, креирају економску политику, дају допринос унапређењу привредног развоја, труде се да владају стабилни макроекономски услови, без депресије и инфлације. Речју, стицање знања и вештина вас чини проницљивим учесником у привредном животу.

Лаици би рекли да је економија једнако новац. Појасните нам однос новца и економије?

- За мене је економија много више од новца, иако новац представља „крвоток“ економије. Међутим, новац, као и крвоток, сам по себи нема смисла, ако не служи функционисању других органа. Новац треба да представља средство, а не циљ. Да буде слуга, а не господар. Ипак, без новца се не може. Новац представља погонско гориво, захваљујући коме економија, као машина, успешно функционише. Не треба заборавити да новац само представља еквивалент вредности који се ствара у економији.

Где је морал у економији?

- Термин етика описује ставове једног друштва о томе које се активности сматрају исправним, а које не. Пословна етика представља стандарде понашања и моралне норме које се односе на пословање. Зато се каже да етичке норме служе као „морални компас“. Представљају црвене линије које се не прелазе. Ипак на етику људи гледају различито. На питање да ли производити цигарете или зелени чај, да ли треба градити ратне бродове или крузере за одмор и уживање, једни ће у одговорима предност дати добити, док ће други предност дати етици. Да, може се рећи да када се предност да профиту у односу на етичке принципе, да имамо проблем у друштву. Такође, етичка правила понекад подразумевају да се интереси других ставе испред властитих интереса. Златно правило "чини другима оно што би желео да други чине теби" је пример широко прихваћене етичке норме. Да, морал у економији је важан. Са губитком морала губите (само)поштовање, углед, достојанство, губите све.

„На питање да ли производити цигарете или зелени чај, да ли треба градити ратне бродове или крузере за одмор и уживање, једни ће у одговорима предност дати добити, док ће други предност дати етици. Да, може се рећи да када се предност да профиту у односу на етичке принципе, да имамо проблем у друштву“

„Један од најчешћих задатака економије је постизање максималне ефективности уз минимализацију трошкова“

Стефан Тошовић

Повезане странице