Новости Студентски профил Moodle

МЕФ ЧЛАНЦИ


Зашто нам је потребан циљ и зашто није добро имати више циљева?

Зашто нам је потребан циљ и зашто није добро имати више циљева?


   2189 Views  

Дефинисање основног циља пословања је од стратешког значаја. Дефинисан циљ представља објективну основу за израду и вредновање финансијских одлука. На пример, без циља, како да знамо да ли је улагање у нову фабрику добар посао? Одлука може бити различита зависно од тога шта нам је циљ: максимизација прихода или максимизација величине привредног друштва. Максимизација прихода од продаје може бити користан краткорочни пословни циљ, посебно када желите да освојите већи део постојећег тржишта или освојите нова тржишта. Међутим, овај циљ дугорочно није прикладан уколико се ради освајања тржишта иде са дампинг ценама по којима се не остварује добит. Такође, преживљавање може бити краткорочан циљ у посебним околностима као што је привредна рецесија, али да ли инвеститори желе да инвестирају у привредно друштво чији је једини циљ да преживи? Да би се привукли инвеститори мора им се понудити принос који је најмање једнак приносу који се остварује од сличних инвестиционих алтернатива. Ако се одлучите за вишеструке циљеве, можете се суочити са недоумицом приликом доношења одлука. Претпоставимо да су прокламовани циљеви максимално тржишно учешће и максимална добит. Ако пројекат повећава тржишни удео и текућу добит, нећете имати никаквих проблема код одлучивања, али шта ако се пројектом повећава тржишни удео, а смањење текућа добит, како ће тада гласити ваша одлука?

Проф. др Томислав Брзаковић

Повезане странице