Новости Студентски профил Moodle

МЕФ ЧЛАНЦИ


Како смањити ризик од неплаћања?

Како смањити ризик од неплаћања?


   1421 Views  

У пракси се може чути безброј изговора за неплаћање, од „директор је на службеном путу“, „директор је на боловању“, „ платићемо када нама плате“, „платићемо сутра“, а то сутра никако да дође. На „кретивност“ неплатиша можете одговорити сопственом креативношћу, као што је молба да се плати део потраживања да би се квалификовало за следећу испоруку робе. Некада је упорност једини начин на који можете натерати купца да плати. Ипак да не би долазили у ту ситуацију, најбоље је да превентивним мерама елиминишете потенцијалне проблеме:

  • тражите да се део робе плати унапред, пре испоруке робе,
  • ограничите износ потраживања,
  • уговорите затезне камате за случај доцње,
  • захтевајте гаранција од треће стране, као што су банкарске гаранције или гаранције повезаног друштва,
  • осигурајте код осигуравајуће куће цео износ трговинских кредира, полисом покријете само одређен број клијената.

Практичне околности ће одредити које од наведених метода је најприкладније користити. Ако све остало пропадне, наплата потраживања се може препустити агенцији за наплату. Хонорари тих агенција су велики, често до половине потраживања, али такав поступак може бити једина могућност, посебно за мале купце. 

Проф. др Томислав Брзаковић

Повезане странице