Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Наставници страних језика и вештина

Др Ивана Лешевић

Наставник

ivana.skenderovic@mef.edu.rs

Маријана Вукчевић МА

Наставник

marijana.vukcevic@mef.edu.rs

Страхиња Видојевић

Наставник

strahinja.vidojevic@mef.edu.rs

Горан Јоцић

Наставник

goran.jocic@mef.edu.rs

Душан Рајчевић

Наставник

dusan@mef.edu.rs