Новости Студентски профил Moodle

Ванредни професори

Редовни професори
Ванредни професори
Доценти
Наставници страних језика и вештина
Асистенти
Сарадници у настави
Павле Брзаковић

Проф. др Павле Брзаковић

Ванредни професор

pavle.brzakovic@mef.edu.rs

Ивона  Брајевић

Проф. др Ивона Брајевић

Ванредни професор

ivona.brajevic@mef.edu.rs

Зоран Симоновић

Проф. др Зоран Симоновић

Ванредни професор

zoran.simonovic@mef.edu.rs

Сузана Дољаница

Проф. др Сузана Дољаница

Ванредни професор

suzana.doljanica@mef.edu.rs

Адриана Радосавац

Проф. др Адриана Радосавац

Ванредни професор

adriana.radosavac@mef.edu.rs

Гордана Томић

Проф. др Гордана Томић

Ванредни професор

gordana.tomic@mef.edu.rs

Иван Тот, дипл. инж.

Проф. др Иван Тот, дипл. инж.

Ванредни професор

ivan.tot@mef.edu.rs

Татјана Јановац

Проф. др Татјана Јановац

Ванредни професор

tatjana.janovac@mef.edu.rs

Слободан Станојевић

Проф. др Слободан Станојевић

Ванредни професор

slobodan.stanojevic@mef.edu.rs

Дејан Видука

Проф. др Дејан Видука

Ванредни професор

dejan.viduka@mef.edu.rs