Новости Студентски профил Moodle

Доценти

Редовни професори
Ванредни професори
Доценти
Наставници страних језика и вештина
Асистенти
Сарадници у настави
Александар Брзаковић

Доц. др Александар Брзаковић

Менаџер за иновације и брендирање факултета

aleksandar.brzakovic@mef.edu.rs

Павле Брзаковић

Доц. др Павле Брзаковић

Менаџер уписне кампање

pavle.brzakovic@mef.edu.rs

Гордана Томић

Доц. др Гордана Томић

Доцент

gordana.tomic@mef.edu.rs

Иван Тот, дипл. инж.

Доц. др Иван Тот, дипл. инж.

Доцент

ivan.tot@mef.edu.rs

Маја Ковачевић

Доц. др Маја Ковачевић

Доцент

maja.kovacevic@mef.edu.rs

Драган Дољаница

Доц. др Драган Дољаница

Доцент

dragan.doljanica@mef.edu.rs

Сања Максимовић Моићевић

Доц. др. Сања Максимовић Моићевић

Доцент

sanja.maksimovic@mef.edu.rs

Кристина Јауковић Јоцић

Доц. др Кристина Јауковић Јоцић

Доцент

kristina.jaukovic@mef.edu.rs

Дејан Видука

Доц. др Дејан Видука

Доцент

dejan.viduka@mef.edu.rs

Борис Личина

Доц. др Борис Личина

Доцент

boris.licina@mef.edu.rs