Новости Студентски профил Moodle

Доценти

Редовни професори
Ванредни професори
Доценти
Наставници страних језика и вештина
Асистенти
Сарадници у настави
Александар Брзаковић

Доц. др Александар Брзаковић

Менаџер за иновације и брендирање факултета

aleksandar.brzakovic@mef.edu.rs

Павле Брзаковић

Доц. др Павле Брзаковић

Менаџер уписне кампање

pavle.brzakovic@mef.edu.rs

Сузана Дољаница

Доц. др Сузана Дољаница

Доцент

suzana.doljanica@mef.edu.rs

Гордана Томић

Доц. др Гордана Томић

Доцент

gordana.tomic@mef.edu.rs

Иван Тот, дипл. инж.

Доц. др Иван Тот, дипл. инж.

Доцент

ivan.tot@mef.edu.rs

Саша Степанов

Доц. др Саша Степанов

Доцент

sasa.stepanov@mef.edu.rs

Хуго ван Вегхел

Доц. др Хуго ван Вегхел

Доцент

h.vanveghel@mef.edu.rs

Маја Ковачевић

Доц. др Маја Ковачевић

Доцент

maja.kovacevic@mef.edu.rs

Драган Дољаница

Доц. др Драган Дољаница

Доцент

dragan.doljanica@mef.edu.rs

Сања Максимовић Моићевић

Доц. др. Сања Максимовић Моићевић

Доцент

sanja.maksimovic@mef.edu.rs