Новости Студентски профил Moodle

Доценти

Редовни професори
Ванредни професори
Доценти
Наставници страних језика и вештина
Асистенти
Сарадници у настави
Олгица Милошевић

Доц. др Олгица Милошевић

Еразмус академски ЕСПБ координатор

olgica.milosevic@mef.edu.rs

Драган Дољаница

Доц. др Драган Дољаница

Продекан за сарадњу са привредом

dragan.doljanica@mef.edu.rs

Сања Максимовић Моићевић

Доц. др. Сања Максимовић Моићевић

Доцент

sanja.maksimovic@mef.edu.rs

Срђан Маричић

Доц. др Срђан Маричић

Доцент

srdjan.maricic@mef.edu.rs

Кристина Јауковић Јоцић

Доц. др Кристина Јауковић Јоцић

Доцент

kristina.jaukovic@mef.edu.rs

Драгана Радосављевић

Доц. др Драгана Радосављевић

Доцент

dragana.radosavljevic@mef.edu.rs

Махир Зајмовић

Доц. др Махир Зајмовић

Доцент

mahir.zajmovic@gmail.com

Тијана Ђукић

Доц. др Тијана Ђукић

Доцент

tijana.djukic@mef.edu.rs