Новости Студентски профил Moodle

Редовни професори

Редовни професори
Ванредни професори
Доценти
Наставници страних језика и вештина
Асистенти
Сарадници у настави
Миодраг Брзаковић

Проф. др Миодраг Брзаковић

Председник Савета

miodrag.brzakovic@mef.edu.rs

Дарјан Карабашевић

Проф. др Дарјан Карабашевић

Декан

darjan.karabasevic@mef.edu.rs

Оливер Момчиловић

Проф. др Оливер Момчиловић

Продекан за наставу

oliver.momcilovic@mef.edu.rs

Срђан Новаковић

Проф. др Срђан Новаковић

Редовни професор

srdjan.novakovic@mef.edu.rs

Светлана Вукотић

Проф. др Светлана Вукотић

Редовни професор

svetlana.vukotic@mef.edu.rs

Татјана Драгичевић Радичевић

Проф. др Татјана Драгичевић Радичевић

Редовни професор

tatjana.dragicevic@mef.edu.rs

Габријела Поповић

Проф. др Габријела Поповић

Редовни професор

gabrijela.popovic@mef.edu.rs

Музафер Сарачевић

Проф. др Музафер Сарачевић

Редовни професор

muzafers@gmail.com

Ивона  Брајевић

Проф. др Ивона Брајевић

Редовни професор

ivona.brajevic@mef.edu.rs

Татјана Јановац

Проф. др Татјана Јановац

Редовни професор

tatjana.janovac@mef.edu.rs

Адриана Радосавац

Проф. др Адриана Радосавац

Редовни професор

adriana.radosavac@mef.edu.rs

Слободан Станојевић

Проф. др Слободан Станојевић

Редовни професор

slobodan.stanojevic@mef.edu.rs