Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)MEF - Fakultet za 21. vek

2018

УПИС

Мастер студијеПримењена економија и финансије

МАСТЕР
АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ


ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ

Примењена економија и финансије - МЕФ

Јеврејска 24,
11000 Београд, Србија
Радно време: радним данима 9-17 h
Официјални контакт за упис
+381 69 770 635
Официјални упис - upis@mef.edu.rs
Информације - studentska.sluzba@mef.edu.rs

Остварите највећи попуст и повлашћене цене школарина контактирајући официјалну службу за упис.СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Мастер академске студије Примењена економија и финансије, као другостепени студијски програм, представља својеврсну надградњу креативних способности и практичних вештина будућих лидера. Савремена достигнућа економске науке и потребе тржишта рада условиле су исто тако конципиран мастер академски студијски програм.

Креирање успешне личне и друштвено корисне каријере и унапређивање основних знања на пољу примењене економије и финансија остварује се кроз обучавање из области

 • Предузетничка економија
 • Финансијско предузетништво
 • Банкарски системи
 • Руковођење
 • Контролни системи
 • Аналитичко истраживање
 • Научно-истраживачки рад
 • Информационе технологије

На другој години мастер академских студија у области Економија и финансије, студент се опредељује за један од два изборна модула:ИСХОД СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Будући високо образовани кадар, после завршеног студијског програма, у оквиру акредитованог мастер студијског програма, оспособљен је да буде лидер у стручној примени стечених теоријских знања и практичних вештина.

 • Директно предузимање иницијативе, планирања, организације, спровођења, контроле и реализације на пољу планско процесног менаџмента.
 • Самостално теоријско сагледавање и практично деловање на релевантне проблеме саврменог менаџмента и бизниса.
 • Унапређивање способности студента у праћењу актуелних домаћих и светских токова у области планско процесног менаџмента.
 • Оспособљавање будућег дипломираног или мастер лидера у унапређивању стечених теоријских, методолошких и апликативних знања у области планско - процесног менаџмента као и примена унапређеног знања у циљу решавања слозених проблема у пракси.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Студенти који заврше мастер академске студије у трајању од две школске године акредитованог студијског програма оспособљени су за обављање најсложенијих аналитичких, пројектних и управљачких активности. Лидерска позиција високо образованог кадра подразумева константну самосталну надградњу у области планско процесни менаџмент. Стечена специфична теоријска и практична знања омогућавају рад у финансијском сектору у малим, средњим и великим привредним друштвима, управљање инвестиционим и менаџерским пројектима, самосталан аналитички и активациони рад, квантитативна и квалитативна анализа плана и процеса, рад на тактикама унапређивања прогресивног напретка компаније, рад на иновацијама у оквиру планско - процесног сектора, рад на микро, националним и међународним менаџерским системима.

СТЕЧЕНО ЗВАЊЕ

 • Дипломирани економиста (240 ЕСПБ)
 • Мастер економиста (300 ЕСПБ)

Студенти имају могућност да након завршене прве године мастер студија, стекну четворогодишње високо академско образовање и стручно звање дипломирани економиста.

После завршене друге године мастер академских студија и полагања завршног рада, студент стиче петогодишње високо академско образовање и стручно звање мастер економиста.
Примењена економија и финансије

 • Број ЕСПБ након завршене 1 године: 240
 • Звање: Дипломирани економиста

 • Број ЕСПБ након завршене 2 године: 300
 • Звање: Мастер Економиста

I година

 • Фискална економија
 • Кадровско управљање и вођење
 • Финансијски систем и финансијске институције
 • Анализа пословних перфоманси
 • Предузетничка економија

II година

 • Метод и организација научно-истраживачког рада

Банкарство и осигурање

 • Финансијска тржишта
 • Електронско банкарство и платни промет
 • Тарифе у осигурању

Рачуноводство и ревизија

 • Управљачко рачуноводство
 • Интерна контрола и ревизија
 • Рачуноводствени ИС

 • Студијски истраживачки рад
 • Стручна пракса
 • Завршни мастер рад

Мастер академске студије, студијског програма Примењена економија и финансије трају две школске године, четири семестра – уз могућност освајања максимално 120 ЕСПБ.

ЕСПБ (Европски Систем Преноса Бодова) - представља нумеричку вредност којом се евалуира ангажовање студента неопходно за савладавање: предмета у целини, свих предмета у семестру, академске године и целокупног студирања.

Садржаји предмета су утврђени сагласно захтевима и потребама тржишта и привреде, чиме се гарантује квалитетно стручно образовање и практична оспособљеност будућег менаџера. У оквиру предмета Виртуелно предузеће, студенти се оспособљавају да обављају конкретне пословне задатке и решавају проблеме на начин на који се то ради у реалном предузећу. У току последњег семестра на завршној години студијског програма, будући менаџери обављају стручну праксу у реалним предузећима.


Официјални контакт за упис

+381 69 770 635 upis@mef.edu.rs

Јеврејска 24
11000 Београд - Србија


Радно време:
Радним данима 9-17 h

Обезбедите своје место

Сазнајте више о погодностима. Попуните електронски формулар и у најкраћем року ће Вам се јавити координатор за упис
из МЕФ студентске
службе. Остварите
повлашћене цене
школарина.

Ana Vidakovic - MEF Fakultet
Ana Vidakovic - MEF Fakultet