Новости Студентски профил Moodle

ЧЛАНЦИ


Извори финансирања обртних средстава

Извори финансирања обртних средстава


   1335 Views  

Извори финансирања обртних средстава су: оквирни кредит, краткорочни банкарски кредит и трговачки кредит. Оквирни (overdraft) кредит је кредит који омогућава кориснику да повлачи средства када су му потребна у оквиру дозвољене квоте без додатних процедура. Такође, кредит се може вратити и пре доспећа, уколико средства нису потребна. Повољност ове врсте финансирања је што се камата обрачунава само на износ повучених средстава, а не на износ одобреног кредита, а неповољност је што банке најчешће обрачунавају камату по дневним каматним стопама, па стога носе и већу ефективну каматну стопу. Банке одобравају клијентима краткорочне кредите са роком доспећа до годину дана, најчешће са месечним плаћањем камате. Ова врста кредита је мање флексибилна од оквирног кредита, јер се одмах повлачи цео износ кредита на који се плаћа камата. Трговински кредит је споразумно одобрење добијено од добављача да се купљена роба или извршена услуга плати у одређеном року (нпр. 30 или 60 дана). Трговински кредит је често основни извор краткорочног финансирања. Његове предности су што је бесплатан и много флексибилнији од других облика финансирања. Ако нисте у могућности да платите робу или услугу у датом року, увек можете љубазно замолити да вам се одобри још неки дан продужења рока, а да не угрозите пословни углед код добављача.

Проф. др Томислав Брзаковић

Повезане странице