Новости Студентски профил Moodle

МЕФ ЧЛАНЦИ


Како се финансирати?

Како се финансирати?


   1911 Views  

Уколико немате добољно сопствених обртних средстава, залихе готове робе коју очекујете да ћете продати за 30 дана финансирајте тридесетодневним кредитом узетим од банке. Уколико желите да инвестирате у опрему чији је век експлоатације 5 година, финансирајте је средњорочним 5-годишњим банкарским кредитом, или емисијом обвезница које доспевају за 5 година. Ако је рок отплате инвестиције у опрему 10 година, морате наћи извор финансирања најмање на тај рок или средства обезбедити докапитализацијом (емисијом акција или удела). То није лако, посебно када се ради о финансирању на дужи рок, али тиме ћете барем ризик финансирања свести у разумне оквире и заштитити се од непријатних изненађења променом сутуације на финансијском тржишту.

Проф. др Томислав Брзаковић

Повезане странице