Новости Студентски профил Moodle

МЕФ ЧЛАНЦИ


Ко све користи анализу преломне тачке?

Ко све користи анализу преломне тачке?


   1868 Views  

У туристичкој индустрији менаџери хотела и мотела користе преломну тачку да одреде одговарајућу цену дневног пансиона. Да би достигли приход у преломној тачки, некада је потребно променити цену преноћишта да би се привукли гости. Њима преломна тачка јасно указује колико је неопходно ноћења и по којој цени да би се покрили фиксни и варијавилни трошкови, где тек свако наредно ноћење изнад те тачке доноси добит. Преломна тачка се користи и у многим другим ситуацијама: 

  • може да укаже колики се приход од пројекта мора остварити да би се покрило иницијално улагање,
  • помаже у вођењу политике цена, којом се жели остварити циљна добит, или освојити део тржишта, када остварење добити није примарни циљ,
  • користи се у анализи структуре трошкова, фиксних и варијабилних. Тако, нпр. менаџмент може анализом преломне тачке да одлучити да повећа фиксне трошкове куповином опреме и смањи варијабилне трошкове радне снаге, или обрнуто.
  • служи за мерење утицаја промене варијабилних трошкова, као што је промена трошкова рада, на помену обима продаје и промену добити,
  • утиче на доношење финансијских одлука, сходно висини оперативног и финансијског левериџа.
Проф. др Томислав Брзаковић

Повезане странице