Новости Студентски профил Moodle

МЕФ ЧЛАНЦИ


Проблеми са готовином у пракси

Проблеми са готовином у пракси


   1935 Views  

Привредна друштва се у пракси управљања готовином могу суочавати са различитим проблемима. Губици у пословању често доводе до озбиљних проблема недостатка готовине, па чак и до ликвидације или преузимања (такеовер) привредног друштва. Инфлација такође може произвести озбиљне последице, као што је губитак вредности акумулираног новчаног тока за замену амортизоване опреме. Како се привредно друштво развија, расту потребе и за фиксним и за обртним средствима. Најчешће привредна друштва превиде потребу и не обезбеде довољну количину обртних средстава за успешно покретање инвестиције. Проблеми могу настати код привредног друштва са сезонским (цикличним) променама у продаји или код једнократних и изненадних великих новчаних издатака, посебно ако привредно друштво нема резервна средства предвиђена за такве ситуације. Када упадне у проблеме са недостатком готовине, привредно друштво може одложити капиталне издатке који нису неопходни, може понудити купцима додатни дисконт да би раније платили, понудити робу са залиха за авансно плаћање уз значајан дисконт, продужити рокове плаћања према добављачима, затражити од банке репрограмирање кредитних обавеза, одложити факултативна плаћања, као што је исплата добити (дивиденде) и слично.

Проф. др Томислав Брзаковић

Повезане странице