Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ОбавештењаЧланци

Томислав Брзаковић МЕФ

Just in time - у пракси

Пионир у примени система управљања залихама „тачно на време“ (Just in time) је Тоyота, јапански произвођач аутомобила. Тоyота одржава залихе ауто делова на минимуму,  уз  наручивање потрошног материјала према тренутним потребама. Добаваљачи испоруку компонената врши током дана, у интервалима од једног сата. Тоyота је у стању да успешно послује са тако ниским залиха само зато што има низ планова захваљујући којима ванредне околности, као што су штрајкови, саобраћајне гужве и сличне опасности не могу зауставити проток компоненти и довести до застоја производње. Многе друге компаније такође настоје да смање своје залихе готових производа, односно да производе по пријему поруџбине. Тако је нпр. Dell-a, амерички произвођач компјутера,  дошао до открића да није потребно држати велики лагер готових компјутера. Клијенти Dell-а су у могућности да користе интернет да би прецизирали  карактеристике рачунара који желе да купе. Рачунар се тада склапа и транспортује до купца. Многе друге компаније предузимају различите мере како би смањиле трошкове, као што је притисак на добављаче да производе „без грешке", како би се смањили трошкови контроле, или коришћење мањих камиона за испоруку како би се оствариле уштеде у времену припреме и транспорта.

Проф. др Томислав Брзаковић