Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Доценти

Доц. др Александар Брзаковић

Менаџер за иновације и брендирање факултета

aleksandar.brzakovic@mef.edu.rs

Доц. др Павле Брзаковић

Генерални менаџер

pavle.brzakovic@mef.edu.rs

Доц. др Млађан Максимовић

Доцент

mladjan.maksimovic@mef.edu.rs

Доц. др Ивона Брајевић

Доцент

ivona.brajevic@mef.edu.rs

Доц. др Зоран Симоновић

Доцент

zoran.simonovic@mef.edu.rs

Доц. др Дарјан Карабашевић

Продекан за научно-истраживачки рад

darjan.karabasevic@mef.edu.rs

Доц. др Сузана Дољаница

Доцент

suzana.doljanica@mef.edu.rs

Доц. др Гордана Томић

Доцент

gordana.tomic@mef.edu.rs

Доц. др Татјана Јановац

Доцент

tatjana.janovac@mef.edu.rs

Доц. др Иван Тот, дипл. инж.

Доцент

ivan.tot@mef.edu.rs

Доц. др Хуго ван Вегхел

Доцент

h.vanveghel@mef.edu.rs

Доц. др Саша Степанов

Доцент

sasa.stepanov@mef.edu.rs

Доц. др Маја Ковачевић

Доцент

maja.kovacevic@mef.edu.rs

Доц. др Никола Ћурчић

Доцент

nikola.curcic@mef.edu.rs

Доц. др. Сања Максимовић Моићевић

Доцент

sanja.maksimovic@mef.edu.rs

Доц. др Алмир Муховић

Доцент

almir.muhovic@mef.edu.rs