Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

Основне студијеПримењене информационе технологије

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ


ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Примењене информационе технологије МЕФ

Официјелни контакт за упис

+381 69 770 635 upis@mef.edu.rs

Јеврејска 24
11000 Београд - Србија


Радно време:
Радним данима 9-17 h

Обезбедите своје место

Сазнајте више о погодностима. Попуните електронски формулар и у најкраћем року ће Вам се јавити координатор за упис
из МЕФ студентске
службе. Остварите
повлашћене цене
школарина.

Ana Vidakovic - MEF Fakultet
Ana Vidakovic - MEF Fakultet


СВРХА И ЦИЉ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Сврха студијског програма „Примењене информационе технологије“ је образовање студената за примену знања и вештина из области програмирања, рачунарских мрежа, база података, рачунарске графике и симулације, као и других сродних области кроз самостални и тимски рад. Посебан акценат се ставља на развој аналитичког и критичког мишљења које је веома битно за будућег инжењера информационих технологија. Такође, дипломирани студенти овог студијског програма имају добру основу која им омогућава да наставе даље школовање и усавршавање. Поред практичног знања, сврха овог студијског програма је и да допринесе стварању научно-истраживачког подмлатка кроз самостална и менторска научна истраживања студената.МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Након завршених студија можете се запослити на некој од следећих позиција:

 • Software Developer (C, C++, C#, Java, Python...)
 • Full Stack Developer (HTML, CSS, JavaScript, PHP...)
 • Mobile App Developer (Android, IOS, Windows Mobile)
 • Database Administrator (MS SQL Server, MySQL, Oracle...)
 • System Administrator (Windows, Linux...)
 • Data Scientist
 • Network Engineer
 • Database Analysist
 • Information Security Officer
 • IT Junior Consulter

УСЛОВИ УПИСА

Завршена гимназија или средња стручна школа у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит (Тест из математике који носи 40 бодова и Тест опште информисаности који носи 20 бодова). Полагање пријемног испита је бесплатно!


ШКОЛАРИНА

Школарина износи 1.500 € за студенте из Србије и 2.500 € за стране студенте у динарској противвредности и плаћа се у месечним ратама на жиро рачун МЕФ-а 170-0030018196000-69 код UniCredit банке. За упис до краја јула, повлашћена цена школарине износи 1.350 €. Повлашћена цена школарине износи 10% за једнократну уплату школарине приликом уписа. Други члан породице остварује попуст од 50% на цену школарине, док је за трећег члана породице школарина бесплатна.


СТЕЧЕНО ЗВАЊЕ

Дипломирани инжењер информационих технологија

Основне академске студије, студијског програма Примењене информационе технологије трају четири школске године, осам семестара – 240 ЕСПБ.Примењене информационе технологије

 • Број ЕСПБ након завршене 4 године: 240
 • Трајање: 4 године
 • Звање: Дипломирани инжењер
  информационих технологија

I година

 • Основе информационих технологија
 • Математика за информатичаре 1
 • Основи програмирања
 • Енглески језик I
 • Теорија система
 • Енглески језик II
 • Информациони системи
 • Математика за информатичаре 2

II година

 • Основи статистике
 • Квантитативне методе
 • Архитектура рачунара
 • Програмирање
 • Оперативни системи
 • Организација предузећа
 • Рачунарске мреже и комуникације
 • Практикум примењеног програмирања 1

III година

 • Базе података
 • Пројектовање информационих система
 • Објектно оријентисано програмирање 1

БЛОК 1 (од 4 бирају се 2)

 • Пословно право
 • Анализа и логичко пројектовање
 • Финансијска и актуарска математика
 • Теорија одлучивања

БЛОК 2 (од 4 бирају се 2)

 • Менаџмент ИС
 • Управљање пројектима
 • Програмирање мобилних комуникација
 • Рачуноводствени ИС

 • Електронско пословање
 • Мултимедијални системи
 • Веб системи

IV година

 • Стручна пракса
 • Објектно оријентисано програмирање 2
 • Софтверско инжењерство
 • Рачунарска графика

БЛОК 3 (од 4 бирају се 2)

 • Софтверски патерни
 • Менаџмент људских ресурса
 • Организационо понашање и корпоративна безбедност
 • Безбедност и заштита ИС

БЛОК 4 (од 4 бирају се 2)

 • Виртуелно предузеће
 • Интелигентни системи
 • Менаџмент медија
 • Интернет маркетинг

 • Практикум примењеног програмирања 2
 • Менаџмент квалитета
 • Завршни рад