Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Редовни професори

Проф. др Томислав Брзаковић

Декан

tomislav.brzakovic@mef.edu.rs

Проф. др Миодраг Брзаковић

Председник Савета

miodrag.brzakovic@mef.edu.rs

Проф. др Светлана Вукотић

Редовни професор

svetlana.vukotic@mef.edu.rs

Проф. др Новак Јауковић

Редовни професор

novak.jaukovic@mef.edu.rs

Проф. др Светомир Минић

Редовни професор

svetomir.minic@mef.edu.rs

Проф. др Срђан Новаковић

Продекан за наставу

srdjan.novakovic@mef.edu.rs

Проф. др Предраг Јовићевић

Редовни професор

predrag.jovicevic@mef.edu.rs