Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

Основне студијеПримењена економија и финансије

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ


ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ

Примењена економија и финансије МЕФ

Официјелни контакт за упис

+381 69 770 635 upis@mef.edu.rs

Јеврејска 24
11000 Београд - Србија


Радно време:
Радним данима 9-17 h

Обезбедите своје место

Сазнајте више о погодностима. Попуните електронски формулар и у најкраћем року ће Вам се јавити координатор за упис
из МЕФ студентске
службе. Остварите
повлашћене цене
школарина.

Ana Vidakovic - MEF Fakultet
Ana Vidakovic - MEF Fakultet


ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ

Реч економија потиче од грчких речи: oikos (управљање кућом, домаћинством) и nomos (правило). Финансије су наука и уметност управљања новцем. Економија и финансије представљају научно стручни приступ управљања ограниченим ресурсима (економија) уз инвестиције а потом и зараду од уложеног (финансије). Овај студијски смер ће омогућити да разумете како функционишу законитости приликом коришћења ограничних ресурса у циљу постизања максималне ефективности уз минималне трошкове. Научићете како функционишу берзе и финансијска тржишта, на који начин банке емитују новац у привреди и под којим условима одобравају кредите, зашто је инфлација незаобилазна појава у свакој земљи и које су основне одлике и циљеви међународне размене.ЦИЉ, МИСЛИЈА И ВИЗИЈА

Циљ основних академских студија програма Економија и финансије обухвата стицање знања из области макро и микро економије, националне и међународне економије, пословне финансије, банкарство, осигурање, финансијско рачуноводство, ревизија.

Студијски програм обезбеђује знања из специјалистичких дисциплина за које се студент опредељује на завршној трећој години основних академских студија. Студент се опредељује за један од два понуђена модула. Поред стандардних предмета, изабрани модул садржи четири додатна предмета.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Економисти могу бити запослени у најразличитијим производним и друштвеним делатностима. Могу учествовати у процесима економске анализе и инвестиционих планирања, формулисања развојних економских стратегија, руковођењу финансијским аналитикама и управљању ревизорским сектором.

СТЕЧЕНО ЗВАЊЕ

Стечено звање након завршене три године основних академских студија (180 ЕСПБ): Економиста


Стечено звање након завршене три године основних академских студија и две године мастер академских студија (300 ЕСПБ): Мастер економиста


На завршној трећој години основних академских студија, студент се опредељује за један од два понуђена модула. Поред стандардних предмета, изабрани модул садржи четири додатна предмета.Примењена економија и финансије

 • Број ЕСПБ након завршене 3 године: 180
 • Трајање: 3 године
 • Звање: Економиста

I година

 • Макроекономија
 • Основе статистике
 • Енглески језик 1
 • Микроекономија
 • Рачуноводство
 • Економика предузећа
 • Пословно право
 • Италијански језик 1

II година

 • Организација предузећа
 • Квантитативне методе
 • Организационо понашање и корпоративна безбедности
 • Национална економија
 • Пословне финансије
 • Енглески језик 2
 • Информациони системи
 • Италијански језик 2

III година

 • Економија агробизниса
 • Пословна етика
 • Међународна економија

Модул 1: Банкарство и осигурање

 • Финансијска и актуарска математика
 • Банкарство
 • Осигурање
 • Електронско пословање

Модул 2: Рачуноводство и ревизија

 • Финансијско рачуноводство
 • Ревизија
 • Рачуноводствена регулатива и МРСИ
 • Виртуелно предузеће

Основне академске студије студијског програма Примењена економија и финансије, трају три школске године, шест семестара – уз могућност освајања максимално 180 ЕСПБ.

ЕСПБ (Европски Систем Преноса Бодова) – представља нумеричку вредност којом се евалуира ангажовање студента неопходно за савладавање: предмета у целини, свих предмета у семестру, академске године и целокупног студирања.

Садржаји предмета су утврђени сагласно захтевима и потребама тржишта и привреде, чиме се гарантује квалитетно стручно образовање и практична оспособљеност будућег економисте. У оквиру предмета Виртуелно предузеће, студенти се оспособљавају да обављају конкретне пословне задатке и решавају проблеме на начин на који се то ради у реалном предузећу. У току последњег семестра, на завршној години студијског програма, будући економисти обављају стручну праксу у реалним предузећима.