Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

Основне студијеПримењена економија и финансије

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ


ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ

Примењена економија и финансије МЕФ

Официјелни контакт за упис

+381 69 770 635 upis@mef.edu.rs

Јеврејска 24
11000 Београд - Србија


Радно време:
Радним данима 9-17 h

Обезбедите своје место

Сазнајте више о погодностима. Попуните електронски формулар и у најкраћем року ће Вам се јавити координатор за упис
из МЕФ студентске
службе. Остварите
повлашћене цене
школарина.

Ana Vidakovic - MEF Fakultet
Ana Vidakovic - MEF Fakultet


СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Изучавањем науке о Економији разумећете како функционише привреда у целини и којим законитостима се води приликом коришћења ограничних ресурса у циљу постизања максималне ефективности и минималних трошкова. Научићете како функционишу берзе и финансијска тржишта, на који начин банке емитују новац у привреди и под којим условима одобравају кредите, зашто је инфлација незаобилазна појава у свакој земљи и које су основне одлике и циљеви међународне размене.ЦИЉ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

На смеру Примењена економија и финансије ћете кроз теоријску и практичну наставу стећи одговарајућа знања и вештине применљиве у различитим областима попут банкарског пословања, пословања на берзи, осигурања, рачуновоства, предузетништва и међународног пословања.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Студенти који заврше основне академске студије оспособљени су за обављање послова у приватном и јавном сектору, на позицијама портфолио менаџера, менаџера у међународним финансијским институцијама, интерног и екстерног ревизора, доносиоца инвестиционих одлука, финансијског аналитичара, менаџера у банкама и осигуравајућим кућама, менаџера у спољнотрговинским фирмама.

СТЕЧЕНО ЗВАЊЕ

Стечено звање након завршене три године основних академских студија (180 ЕСПБ): Економиста


Стечено звање након завршене три године основних академских студија и две године мастер академских студија (300 ЕСПБ): Мастер економиста


На завршној трећој години основних академских студија, студент се опредељује за један од два понуђена модула. Поред стандардних предмета, изабрани модул садржи четири додатна предмета.Примењена економија и финансије

 • Број ЕСПБ након завршене 3 године: 180
 • Трајање: 3 године
 • Звање: Економиста

I година

 • Макроекономија
 • Основе статистике
 • Енглески језик 1
 • Микроекономија
 • Рачуноводство
 • Економика предузећа
 • Пословно право
 • Италијански језик 1

II година

 • Организација предузећа
 • Квантитативне методе
 • Организационо понашање и корпоративна безбедности
 • Национална економија
 • Пословне финансије
 • Енглески језик 2
 • Информациони системи
 • Италијански језик 2

III година

 • Економија агробизниса
 • Пословна етика
 • Међународна економија

Модул 1: Банкарство и осигурање

 • Финансијска и актуарска математика
 • Банкарство
 • Осигурање
 • Електронско пословање

Модул 2: Рачуноводство и ревизија

 • Финансијско рачуноводство
 • Ревизија
 • Рачуноводствена регулатива и МРСИ
 • Виртуелно предузеће

Основне академске студије студијског програма Примењена економија и финансије, трају три школске године, шест семестара – уз могућност освајања максимално 180 ЕСПБ.

ЕСПБ (Европски Систем Преноса Бодова) – представља нумеричку вредност којом се евалуира ангажовање студента неопходно за савладавање: предмета у целини, свих предмета у семестру, академске године и целокупног студирања.

Садржаји предмета су утврђени сагласно захтевима и потребама тржишта и привреде, чиме се гарантује квалитетно стручно образовање и практична оспособљеност будућег економисте. У оквиру предмета Виртуелно предузеће, студенти се оспособљавају да обављају конкретне пословне задатке и решавају проблеме на начин на који се то ради у реалном предузећу. У току последњег семестра, на завршној години студијског програма, будући економисти обављају стручну праксу у реалним предузећима.