Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

Основне студијеОперативни примењени менаџмент

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ


ОПЕРАТИВНИ ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ

Оперативни примењени менаџмент МЕФ

Официјелни контакт за упис

+381 69 770 635 upis@mef.edu.rs

Јеврејска 24
11000 Београд - Србија


Радно време:
Радним данима 9-17 h

Обезбедите своје место

Сазнајте више о погодностима. Попуните електронски формулар и у најкраћем року ће Вам се јавити координатор за упис
из МЕФ студентске
службе. Остварите
повлашћене цене
школарина.

Dina Lazarevic - MEF Fakultet
Dina Lazarevic - MEF Fakultet


СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Изучавањем науке о Менаџменту научићете како функционишу велики системи попут компанија, банака и организација, које особине треба да поседује лидер и које су му вештине потребне за успешно вођење тима. Уколико сте креативни и волите рад са људима, волите да планирате, организујете и контролишете или желите да покренете сопствени бизнис, на смеру Менаџмент ћете кроз практичну наставу стећи адекватне вештине неопходне за испуњење пословних задатака.

Менаџмент се бави ефикасношћу и координацијом ограничених ресурса унутар организација у циљу дефинисања постављених циљева. Разматра међусобне односе и интеракције између различитих делова организације и између организације и њеног окружења. Студенти менаџмента изучавају теорију, моделе и оквире како би разумели како се менаџери понашају и узимају у обзир њихову улогу у процесу доношења одлука.ЦИЉ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Циљ изучавања студијског програма Оперативно-примењени менаџмент је стицање вештина пословног управљања на пословима консалтинга, маркетинга, управљања људским ресурсима, управљања пројектима, односа са купцима и финансијског менаџмента.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Студенти који заврше основне академске студије оспособљени су за обављање меанџерских послова у малим, средњим и великим привредним друштвима, банкама, финансијским организацијама, медијима, финансијским и робним берзама, у брокерским друштвима, инвестиционим фондовима, у државној, локалној и пореској управи.

СТЕЧЕНО ЗВАЊЕ

Стечено звање након завршене три године основних академских студија (180 ЕСПБ): Менаџер


Стечено звање након завршене три године основних академских студија и две године мастер академских студија (300 ЕСПБ): Мастер менаџер.


На завршној трећој години основних академских студија, студент се опредељује за један од четири понуђена модула. Поред стандардних предмета на трећој години, изабрани модул садржи три додатна предмета.

 • Модул 1. МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
 • Модул 2. МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ, ЗДРАВСТВУ И ТУРИЗМУ
 • Модул 3. МЕНАЏМЕНТ У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ
 • Модул 4. МЕНАЏМЕНТ МЕДИЈА И КОМУНИКАЦИЈА


Оперативни-примењени менаџмент

 • Број ЕСПБ након завршене 3 године: 180
 • Трајање: 3 године
 • Звање: Менаџер

I година

 • Основе менаџмента
 • Макроекономија
 • Микроекономија
 • Енглески језик 1
 • Економика предузећа
 • Комуникационе вештине за менаџере
 • Квантитативне методе
 • Информациони системи
 • Италијански језик 1

II година

 • Рачуноводство
 • Менаџмент у агробизнису
 • Пословно право
 • Енглески језик 2
 • Електронско пословање
 • Маркетинг
 • Пословне финансије
 • Организационо понашање
 • Италијански језик 2

III година

 • Менаџмент производње
 • Менаџмент квалитета
 • Теорија одлучивања
 • Управљање пројектима
 • Бренд менаџмент
 • Виртуелно предузеће

Модул 1: Менаџмент МСП и одрживог развоја

 • Менаџмент МСП
 • Менаџмент енергетике
 • Менаџмент екологије

Модул 2: Менаџмент у спорту, здравству и туризму

 • Менаџмент у здравству
 • Менаџмент у туризму
 • Менаџмент у спорту

Модул 3: Менаџмент у ваздухопловству

 • Менаџмент људских ресурса
 • Логистика
 • Менаџмент у ваздухопловству

Модул 4: Менаџмент медија и комуникологија

 • Менаџмент медија
 • Медијска етика
 • Комуникологија

Основне академске студије, студијског програма Оперативно примењени менаџмент трају три школске године, шест семестара – уз могућност освајања максимално 180 ЕСПБ.

ЕСПБ (Европски Систем Преноса Бодова) – представља нумеричку вредност којом се евалуира ангажовање студента неопходно за савладавање: предмета у целини, свих предмета у семестру, академске године и целокупног студирања.

Садржаји предмета су утврђени сагласно захтевима и потребама тржишта и привреде, чиме се гарантује квалитетно стручно образовање и практична оспособљеност будућег менаџера. У оквиру предмета Виртуелно предузеће, студенти се оспособљавају да обављају конкретне пословне задатке и решавају проблеме на начин на који се то ради у реалном предузећу. У току последњег семестра на завршној години студијског програма, будући менаџери обављају стручну праксу у реалним предузећима.